Hyreshus, balkonger, grodperspektiv, hyreshus, hyresgäster, balkonger, Hyresgästföreningen
Enkätfabriken

Hyresgäst­föreningen varnar för strandade hyres­förhandlingar

Årets hyres­förhandlingar är ovanligt tuffa och riskerar dra ut på tiden. Hyresgäst­föreningen varnar nu för att avbrutna förhandlingar i Jämtland, Örnsköldsvik, Umeå och Boden kan leda till att hyresvärdarna försöker begära ny, högre hyra direkt av hyresgästerna. Då gäller det att veta vad som gäller och vilka rättigheter man har som hyresgäst.

2023 års förhandlingar om de årliga hyreshöjningarna pågår för fullt och sker i ett läge som är närmast unikt. Inflationen är den högsta på över 30 år, energipriserna skenar och människors ekonomiska marginaler krymper. Dagligen ringer hyresgäster till Hyresgäst­föreningen och uttrycker sin oro över hur höga hyreshöjningarna kommer bli och om de kommer ha möjlighet att bo kvar i sina hem?

- Många hyresgäster ser med stor oro på det kommande året, vissa är rent av förtvivlade.  Chockhöjda hyror skulle naturligtvis slå allra hårdast mot dem som lever på marginalen. Människor måste ha råd att bo, säger Hyresgäst­föreningens förhandlare Krister Häggling.

Trots detta har Fastighetsägarna, de privata hyresvärdarnas branschorganisation, flaggat för historiskt höga hyreshöjningar på över 10 procent. Hyresgäst­föreningen står således mycket långt ifrån Fastighetsägarna när det gäller synen på vad som är en rimlig hyreshöjning och mycket tyder på att vi kommer att se en rad strandade, det vill säga avbrutna, förhandlingar.

- En strandning kan innebära att hyresvärden tar kontakt direkt med hyresgästen för att begära ny hyra. Då bör man kontakta Hyresgäst­föreningen för att kontrollera om hyresvärdens förslag är rimligt. Hyresgästen är inte skyldig att godta sin hyresvärds förslag till ny hyra, utan kan fortsätta att betala sin nuvarande hyra tills ett nytt avtal är tecknat mellan Hyresgäst­föreningen och fastighetsägaren, säger Krister Häggling.

För att hyresgästerna inte ska stå oförberedda när eventuella strandningar sker, har Hyresgäst­föreningen skickat ut ett brev till sina medlemmar och informerat om vilka rättigheter man har som hyresgäst.