Luleå
Birgitta Gustafsson

Rikshem i Luleå vill höja hyrorna med 10,7 procent

Rikshem i Luleå yrkar på höjningar av hyrorna för 2024 med 10,7 procent. Detta kommer Hyresgäst­föreningen aldrig att acceptera, det är helt enkelt inte rimligt.

Hyresgästerna är mycket hårt pressade av ett år av levnadskostnadskris och höga hyreshöjningar, många hyresgäster har under lång tid haft svårt att få sin hushållsbudget att gå ihop. Samtidigt har många fastighetsägare inte varit tillräckligt bra på att effektivisera och ta ned sina kostnader, utan räknar kallt med att kunna skicka vidare kostnadsökningarna på hyresgästkollektivet.  

Det har varit mycket lönsamt att vara fastighetsägare under decennier. Bolagen borde ha byggt en kassa för sämre tider. Att hyresgästerna då ska ta hela notan när kostnaderna går upp är inte rimligt. Det kommer vi aldrig att acceptera.

Det ekonomiska läget är fortfarande riktigt kämpigt, inte minst för hushållen, och vi räknar med tuffa hyres­förhandlingar i år.