Mötesplats
Hyresgäst­föreningen

Nationella manifestationer mot bo-orättvisan den 3 september

Lördag den 3 september genomför Hyresgäst­föreningen en nationell manifestation mot bo-orättvisan. Anledningen är att uppmärksamma bostadsbrist, trångboddhet, renovräkningar och obalanserade skatter som skapar orättvisor på bostadsmarknaden.

En bostad är så mycket mer än ett tak över huvudet. Det är själva navet i ens liv. Det är den plats man får vara sig själv, läsa sina läxor, träffa sina vänner, äta sin middag och sova tryggt. En plats där barnen skall ges möjlighet att växa upp till starka och trygga personer redo att ta steget ut i vuxenlivet. Bostaden är helt enkelt central för att livet ska fungera. 

- Just nu ser vi en bostadsbrist som riskerar att explodera när byggtakten går ner och som riskerar leda till en ökad trångboddhet. Problemen ser inte likadana ut över hela landet, men när nio av tio svenskar bor i en kommun med bostadsbrist har vi för länge sedan passerat gränsen för att tala om problemen, vi måste agera! säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgäst­föreningen. 

Manifestationen sker på 17 orter runt om i landet; på torg och i det lokala kvarteret. I region Norrland kommer vi att finnas på plats på följande platser:

Lördag 3 september

Gällivare - Vid gropen på torget mellan klockan 12:00 - 15:00.

Umeå - Rådhustorget mellan klockan 10:00 - 15:00

Skellefteå - Delar ut flygblad på Möjligheternas torg och i bostadsområdet Morö Backe.