Översiktsbild över Umeå stad med texten Hyresförhandlingarna i Umeå har strandat
Birgitta Gustafsson

Vi kan inte godta Fastighetsägarna Mittnords krav

Hyres­förhandlingarna mellan Hyresgäst­föreningen och de privata fastighetsägare i Umeå som företräds av Fastighetsägarna Mittnord har strandat. Hyresgäst­föreningen har lämnat förhandlingarna, besvikna över att fastighetsägarna inte kunnat presentera någon realistisk lösning.

Charlotte Lundberg Jonsson, förhandlare Region Norrland
Privat

- Vi har tyvärr inte kunnat nå en överenskommelse om en rimlig hyreshöjning, med trygga villkor för hyresgästerna. Hyres­förhandlingarna har pågått sedan i september 2022, utan att leda till något resultat. När förhandlingarna startade yrkade fastighetsägarna på en höjning med 10,1 procent, något vi naturligtvis inte kunnat acceptera, säger Hyresgäst­föreningens förhandlare Charlotte Lundberg Jonsson.

En strandning kan innebära att en hyresvärd tar kontakt direkt med sina hyresgäster för att begära ny hyra. Då bör man som hyresgäst kontakta Hyresgäst­föreningen för att kontrollera om hyresvärdens förslag är rimligt. Hyresgästen är inte skyldig att godta sin hyresvärds förslag till ny hyra, utan kan fortsätta att betala sin nuvarande hyra.

- Vi håller nu dörren öppen och välkomnar alla privata fastighetsägare i Umeå som vill förhandla direkt med Hyresgäst­föreningen och göra rimliga överenskommelser på samma nivå som redan gjorts i större delen av Umeå, säger Charlotte Lundberg Jonsson.

Strandningen omfattar drygt 6000 lägenheter, som förhandlas med Fastighetsägarna Mittnord som ombud för privata fastighetsägare. Sedan tidigare har överenskommelser gjorts för 20 300 lägenheter i Umeå, motsvarande cirka 75 procent av alla lägenheter som förhandlas på orten, om en hyreshöjning med 2,1 procent från och med 1 januari 2023.

Hyresgäst­föreningen skickat ut ett brev till sina berörda medlemmar och informerat om vilka rättigheter man har som hyresgäst vid en strandning.