Bild över Östersund, tagen från skidbacken på Frösön
Birgitta Gustafsson

Hyres­förhandlingarna med Östersundshem går till medling

Hyresgäst­föreningen och allmännyttiga Östersundshem har inte kunnat komma överens i hyres­förhandlingarna. Östersundshem har nu valt att lämna ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén för medling.

Hasse Dahl, förhandlare Hyresgästföreningen.
Lennart Jönsson
Hasse Dahl, förhandlare Hyresgäst­föreningen.

- Östersundshem är ett starkt bolag med mycket god ekonomi och det är beklagligt att vi inte kunnat komma överens om en rimlig hyreshöjning.

-Hyresgästerna är en grupp som drabbas hårt av den nuvarande ekonomiska situationen och flera andra fastighetsägare i länet har tagit ansvar, genom att inte föra över sina kostnadsökningar rakt av på sina hyresgäster, säger Hyresgäst­föreningens förhandlare Hasse Dahl.

Årets hyres­förhandlingar sker mot bakgrund av historiskt höga yrkanden från fastighetsägarna runt om i landet. Förhandlingarna med Östersundshem har pågått i flera veckor, utan att leda till något resultat.

- Vi hade mycket hellre sett en lösning vid förhandlingsbordet än att ärendet ska gå vidare till Hyresmarknadskommittén. Det är nu osäkert när det blir klart med ny hyra, men vi i Hyresgäst­föreningen kommer att göra allt vi kan för att inte hyresgästerna ska drabbas av retroaktiva hyreshöjningar, säger Hasse Dahl.

Alla hyresgäster som bor i Östersundshems bestånd uppmanas att fortsätta betala in sin nuvarande hyra, tills en överenskommelse om ny hyra är klar.