Personer har möte utomhus
Rawpixel/Unsplash

Dags för årets viktigaste möte

Under mars månad håller Hyresgästföreningarna årsmöten och det är då du som medlem har som mest att säga till om. Bland annat så fastställer styrelsen planer. Låt ditt medlemskap göra skillnad på riktigt. Anmäl dig till årsmötet!

Under årsmötet kan du som medlem: 

  • Välja vilka personer du tycker är lämpliga att företräda dig och dina grannar under året som kommer.  
  • Vara med och bestämma vilken verksamhet föreningen ska genomföra.
  • Träffa styrelsen och andra medlemmar i ditt föreningsområde. 


Vid mötet arrangeras en formell del, som leds efter våra stadgar. Ansvariga bör också lyfta aktuella och viktiga frågor för att alla ska förstå vad som förväntas av en framtida styrelse. Årsmötet är också ett trevligt event och föreningarna brukar bjuda in till både fika och någon form av underhållning. 

Vill du veta mer!

Med tanke på den rådande pandemisituationen kommer vi erbjuda olika former av möten - digitala, hybrida och fysiska möten allt vad situationen kräver. På denna sida kan du läsa mer om hur du ansluter med manualer och annan information. Har du andra frågor rörande våra årsmöten i regionen, kontakta Ida Söderholm, boendeutvecklare region Norrland

Vad gör en Hyresgästförening? 

Att vara medlemstyrd organisation innebär att arbetet i grund och botten leds och beslutas av medlemmarna. Medlemmarna är främst hyresgäster, men även andra intresserade som vill vara med och driva hyresrättens frågor.

Hyresgästföreningen har fyra nivåer där medlemmarna kan engagera sig. Till varje nivå utser medlemmarna representanter till styrelser och andra uppdrag och de kallas förtroendevalda.

Var du med och tyckte till kring er nya lekplats på gården? Funderade du på varför hyreshöjningen blev lägre eller högre än förväntat? Har du sett en lapp i trapphuset där din Hyresgästförening bjuder in till en rolig aktivitet? Det är idéer från dig och dina grannar som ligger till grund för all verksamhet i Hyresgästföreningen.