Illustration av ett bostadsområde Text Hjälpredan

Lokaluthyrning i region Norrland

I de flesta områden finns en eller flera lokaler som hyresgästerna ansvarar för. Avtal för lokalerna skrivs mellan hyresvärden och Hyresgäst­föreningen. Lokalerna är till för alla boende i området. Utse ansvariga personer för lokaluthyrningen och informera de boende om vilka lokaler som finns och till vem de ska vända sig till för att boka dem.

Ordningsregler 

Vid utlåning av dessa lokaler ska hyresgästen få ta del av de ordningsregler och föreskrifter som finns för lokalen. Ordningsreglerna handlar till exempel om hur lokalen ska städas, hur eventuella skador ska regleras och liknande. Innan nyckeln lämnas ut ska hyresgästen skriva under ett kontrakt, där den lovar att följa dessa ordningsregler och föreskrifter. 

Mall: Hyresavtal och ordningsföreskrifter. Ändra/komplettera den så att den passar förhållandena i just ert område. 

Förbundsstyrelsen rekommenderar de lokala hyresgäst­föreningarna att inte upplåta lokalerna till politiska partier för deras partiverksamhet. Detta ska också framgå av de avtal om upplåtelse av lokalerna som träffas med bostadsföretagen.  

Deposition 

Det är vanligt att man tar ut en depositionsavgift vid uthyrning av kvarterslokaler. Den återbetalas nyckeln återlämnats efter uthyrningstillfället och inga anmärkningar finns på lokalens skick.

En del lokala hyresgäst­föreningar tar även ut en liten avgift vid uthyrning av lokal. Beslut om detta tas lämpligen på ett bostadsmöte. Kvitto ska alltid lämnas till uthyraren. Hur ni tar emot betalningen kan ni läsa om HÄR. Föreningar med egen ekonomi bokför som vanligt.