Illustration av ett bostadsområde Text Hjälpredan

Boinflytande och bostadsmöten i region Norrland

Boendeinflytande handlar om “De möjligheter som de boende, individuellt eller i olika slag av kollektiv, har att påverka olika beslut som berör boendet (Bo Bengtsson 1982)”. Det görs i många fall tillsammans med hyresvärden, men ett formellt samarbete är inte ett krav.

Det lokala boendeinflytandet kan påverka, förbättra och arbeta med en rad olika frågor, här är några exempel: 

 • Information
 • Gårdsskötsel
 • Trafik
 • Lekplatser
 • Tvättstugor
 • Trapphus
 • Fritidsverksamhet
 • Lokaler
 • Miljö
 • Trygghet
 • Kultur
 • Gemenskap 

Boinflytandeavtal 

Boendeinflytandeavtal tecknas mellan Hyresgäst­föreningen och ett bostadsbolag. Många lokala hyresgäst­föreningar har sådana avtal, men inte alla. Innehållet i avtalen varierar mellan olika bostadsföretag. Kontakta er förening så får ni reda på om boinflytandeavtal finns med er hyresvärd, vad det i sådana fall innehåller och vilka möjligheter det ger för ert område. 
Den verksamhet som genomförs inom ramen för boendeinflytandeavtalen, och som också finansieras med avtalade medel, vänder sig till alla hyresgäster i området – inte bara medlemmar.  


Vanligtvis träffar ni i den lokala hyresgäst­föreningen kontinuerligt representanter för områdets förvaltning, så kallade samråd eller lokal förhandling för lokala frågor. Vid oenighet kan frågan föras vidare till förhandling på föreningsnivå.  

Bostadsmöte 

Till ett bostadsmöte bjuder styrelsen in alla hyresgäster i området - inte bara Hyresgäst­föreningens medlemmar. Bostadsmöten kan hållas av olika skäl, vanligtvis för att man vill informera de boende om något viktigt eller att höra deras åsikt i en fråga.

Om ni vill hålla ett bostadsmöte är det första steget att ni som arrangörer bestämmer syftet med mötet. Bjud sedan in till mötet i god tid. Ni kan sätta upp en inbjudan på väl synliga platser i bostadsområdet såsom trapphus och anslagstavlor. För speciellt viktiga möten kan ni lägga inbjudan i brevlådor, som när besluten påverkar hyran. Dessutom kan ett epost skickas ut till Hyresgäst­föreningens medlemmar i området. På inbjudan ska det stå vad som kommer tas upp på mötet och vilka beslut som kommer fattas. Epost kan beställas från boendeutvecklare. Beställning av affischer och marknadsföring på hemsidan görs här.