Skiss av bostadsområdet. Varierande boendeformer med genomgående grönytor ger ett inkluderande och tryggt område.
Kaminsky Arkitektur
Skiss av bostadsområdet. Varierande boendeformer med genomgående grönytor ger ett inkluderande och tryggt område.

Full fart med detaljplaneringen av bostadsområdet i Bjuvs kommun

Som vi tidigare har berättat samarbetar Hyresgäst­föreningen med Bjuvs kommun, Fastighetsbolaget 3Hus och Kaminsky Arkitektur kring ett nytt bostadsområde i Bjuv, som ligger på kort pendlingsavstånd från Helsingborg.

– Tack vare att Hyresgäst­föreningen fått vara med i planeringen redan från början, hoppas vi nu att de kommer att implementera så mycket som möjligt av vår LITA-modell i projektet, säger Kenneth Berglund, utredare på Hyresgäst­föreningen inom stadsutveckling på enheten för folkrörelse och boutveckling.

Hyresgäst­föreningens LITA-modell utgår från vad hyresgäster tycker är viktigast för att de ska trivas och känna sig trygga med sitt boende, och den står för ett levande, inkluderande, tryggt och attraktivt bostadsområde. Modellen har redan diskuterats i den inledande planeringen tillsammans med Bjuvs kommun och Fastighetsbolaget 3Hus och Kaminsky Arkitektur, och alla har visat stort intresse för den.

– I detaljplanen som vi nu håller på att arbeta fram finns flera kopplingar till LITA modellen, säger Sofia Lundblad, mark-och exploateringsingenjör i Bjuvs kommun. Vi kommer i stort sett att behålla det mesta av förslaget som Fastighetsbolaget 3Hus och Kaminsky Arkitektur tillsammans med Hyresgäst­föreningen står bakom.

Sofia berättar om flera exempel där de tagit hänsyn till LITA modellen som nu kommer att bli verklighet i det nya bostadsområdet.

– Den stora planerade torgytan som ansluter till den befintliga skateparken kommer bidra till en levande och attraktiv miljö med flera verksamheter i bottenplan. Alla grönytor inom området kommer smälta ihop bra med parken och vi kommer ha flera smitvägar genom bostadsområdet som skapar rörelse och bidrar till trygghet.

– Kvarteret innehåller också blandade upplåtelseformer i form av hyreslägenheter, bostadsrätter och radhus – som ger en inkluderande miljö för många olika typer av människor. Dessutom har förslaget från 3Hus och Kaminsky en väl genomtänkt gestaltning där de öppna punkthusen ansluter bra mot folketshusparken och bidrar till en lite mer semiprivat utemiljö, medan den lägre bebyggelsen ansluter bra till den lägre villabebyggelsen runt om.

Bjuvs kommun tycker att samarbetet med planarbetet och utformningen av kvarteret har fungerat väl med många bra och konstruktiva diskussioner.

– Det är tydligt att vi har samma ambition av att skapa en trevlig boendemiljö, avslutar Sofia. 

Remissrunda efter sommaren

När Bjuvs kommun är klara med detaljplanen kommer den att gå ut på remiss, eller så kallat samråd. Detta är planerat till strax efter sommaren, och då har Hyresgäst­föreningen och alla andra remissinstanser möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Bjuvs kommun tar sedan hänsyn till de synpunkter de anser vara relevanta och fastställer den slutliga detaljplanen.

Vi återkommer med mer information om detta längre fram.