Fotomontage region Mitt
Jessica Collin

Pontus Lagerström: "Från lokaler till Coronahjälpen"

Pontus är en infödd örebroare som beskriver sig själv som en "väldigt social människa". För honom var det givet att engagera sig för att hjälpa grannar vid coronan. Han vill också stötta fler att bli aktiva via en faddergrupp. Här kan du läsa mer om Pontus engagemang.

Pontus Lagerström
Privat

Berätta lite om vem du är.

-  Jag är infödd örebroare som beskriver sig själv som en ”väldigt social människa”. Jag är 56 år, född på öster och bor nu på väster: I Rosta i Örebro. Man kan säga att jag gillar problem: Om man inte kan hitta en helhetslösning kan man hitta någon lösning. Många säger att jag är en positiv människa. Att jag är något av en kämpe i livet.

Hur blev du aktiv i Hyresgäst­föreningen och varför? Beskriv resan till ditt uppdrag.

- Jag har alltid trott på att tillsammans har vi större chans att påverka saker! Allt du kan göra genom att vara med i facket, idrottsföreningar med mera. Jag har varit med i facket, varit huvudskyddsombud och förtroendevald inom Hyresgäst­föreningen. Idag är jag bland annat med i Faddergruppen här i Örebro samt i en lokal hyresgäst­förening där jag bor.

- Som jag sa är jag en problemlösare. Ju fler som engagerar sig ju fler lösningar. Man kommer kanske på 50 lösningar och landar i fyra! Jag tror på människor och är öppen för att lyssna på andra. Det är bra om man har olika sätt att hantera olika saker. Och jag vågar fråga: ”Nu förstår inte jag, kan ni ta det en gång till”. 

Hur länge har du varit aktiv?

- Det vet jag inte riktigt, men för några år sedan fick jag en silvernål. Jag började i Rosta, när de som varit aktiva där gick i pension. Lokalen skulle lämnas över till ÖBO, då fick jag kontakt med en boendeutvecklare på Hyresgäst­föreningen och vi började rodda i lokalen. Jag blev lokalansvarig, det var mitt första uppdrag. Sedan har det byggts på efter det. Jag tycker om att vara med lite i tiden! Och det har blivit många olika aktiviteter.

- Jag tycker att jag kan lägga den här tiden! När barnen säger ”Du kan hämta sedan”, vid sina aktiviteter...Då det dags att göra något själv. Jag engagerade mig även i ett föreningsråd, kom med i styrelsen för Örebro och Lekeberg - stora styrelsen kallar vi det. Erfarenhet kan vara bra. Jag har hållit i trapphusmöten, torgmöten, pratat med bostadsministern, rest till Stockholm (om bostadspolitik) och deltagit i debatter. Sedan har vi ju haft pallkrageodlingar där vi bor.

- Vi har också varit med vid fotbollsmatcher då Hyresgäst­föreningen var där. En gång talade vi om vår odling, en gång om bostadspolitik. Just nu är jag med i en satsning kring återbruksbodar inom ÖBO. Det är viktigt att en styrelse stöttar och hjälper dem som är aktiva lokalt. Det är så bra med boinflytande, även för bostadsföretagen. Det blir ett win win. Hyresgästerna får vara med och tycka till om vad som ska ske på deras gård. Då blir det färre konflikter. ÖBO är ett bra företag som vill satsa på boinflytande.

Vad ger det dig att vara aktiv i Hyresgäst­föreningen – är det något du vill lyfta fram som du/ni har påverkat till det bättre?

- För mig handlar det om att skapa möten och kontakt mellan människor, så att folk lär känna fler där de bor. I sitt samhälle. Man ska känna sig trygg. Det är det viktigaste. Jag kan berätta om hur många tillfällen som helst där jag bara genom att prata med någon i fem minuter har exempelvis förmedlat var de kan vända sig för att få hjälp. Mycket handlar om att lägga tid och resurser ibland för att hjälpa andra. Det ger mycket tillbaka!

- Utmaningen kan vara att synas med Hyresgäst­föreningen. Vi är envisa, vi vill få fram vår grej. Vi har exempelvis deltagit i en plantmarknad för att prata om pallkragar och odling tillsammans med ÖBO. Att våga försöka är viktigt! Vi visar vägen för en och annan medlem. De kan behöva prata och har frågor. Ett sätt att nå ut är att synas där många samlas och prata med folk. Vi har exempelvis varit med vid VOX-festivalen och en dag som rörde Mänskliga rättigheter.

Har du några tips till andra som vill förbättra sitt boende - hur de kan göra genom att engagera sig i Hyresgäst­föreningen?

- Man ringer till boendeutvecklaren på Hyresgäst­föreningen och berättar lite, kan jag komma och så får man lite förslag. Vill man kan man kanske bara ha en trapphusfika, starta en arbetsgrupp eller en bokcirkel. Då kan man också ta in någon från ABF!

Har corona-krisen inneburit att du/ni har gjort något speciellt hos er? Berätta isåfall!

- Ja, det har inneburit nya uppgifter!

Faddergruppen ligger lite på is då det finns andra uppdrag som tar den mesta tiden  för Pontus Lagerström tillsammans med Bo Burgren - coronapandemin gav dem idén att hjälpa till lite extra. Läs mer här i en tidigare artikel