Vi gör det tillsammans

22-målet - Vi gör det tillsammans

Med fler medlemmar och aktiva förtroendevalda i alla områden kan vi göra livet bättre för människor, i bostadsområden och samhället i stort. På denna sida kan du följa region Mitts arbete mot 22-målet.

Vad innebär 22-målet?

Vi (hela Hyresgäst­föreningen tillsammans) har ett mål om 22 000 aktiva medlemmar till 2027. Det är bara om vi är många som vi är säkra på att vårt inflytande är stabilt och ökar.

Nu har Förbundsstyrelsen definierat målet. Man har frågat sig hur många medlemmar som behöver ha förtroendeuppdrag för att vår demokratiska grundstruktur ska vara stabil. Då behöver 1,5% av medlemmarna ha ett förtroendeuppdrag. Det betyder att av 22 000 aktiva medlemmar som vi strävar mot, så behöver 12 000 ha förtroendeuppdrag. Övriga 10 000 kan vara det vi definierar som "aktiva medlemmar".

Vad betyder 22-målet för Region Mitt

För att regionen år 2027 ska nå målet att 51% av Hyresgästerna ska vara medlemmar i Hyresgäst­föreningen, så behöver vi i Region Mitt vara 97 000 medlemmar.

Målet att 1,5% av dessa medlemmar ska ha ett förtroendeuppdrag betyder att vi år 2027 ska ha 1455 förtroendevalda.

Utöver att bli fler förtroendevalda så behöver vi även fortsätta jobba med att fler medlemmar blir aktiva medlemmar. De som väljer att bli aktiv medlem spelar en lika viktig roll som de som väljer att bli förtroendevald.

Nu behöver vi fokusera framåt och tillsammans jobba med att erbjuda fler möjligheter till att vara förtroendevalda och aktiv i Hyresgäst­föreningen. Vi behöver bli ännu bättre på att lyfta fram fördelarna att vara förtroendevald och aktiv hos oss.

Nuläget i region Mitt

Antal förtroendevalda 31 december och 31 januari
Vi avslutade 2021 året med 778 förtroendevalda. Det innebär att vi har ökat antalet förtroendevalda med 3 stycken förtroendevalda 2021. Vilket är positivt under ett år med en fortsatt pandemi.

Vi inleder dock 2022 med ett tapp av förtroendevalda och är nu 768 förtroendevalda, vilket är ganska vanligt så här i början av året.  

Antal aktiva medlemmar
Under januari så har vi tappat två stycken aktiva medlemmar och har nu 13 aktiva medlemmar.

Här hittar du tidigare nulägesuppdateringar kopplat till 22-målet

Vad är det för frågor som får våra medlemmar och hyresgäster att vilja engagera sig i Hyresgäst­föreningen?
När vi ställde frågan till unga förtroendevalda så svarade majoriteten att man hade engagerat sig i frågor som är lokala, för man vill påverka där man bor. Deras svar visar på vikten av att öka vår närvaro och synlighet i våra bostadsområden för att fånga upp det engagemang som finns där erbjuda engagemang hos oss.

Hur ska man då tänka när man ska ut och få fler medlemmar och hyresgäster att engagera sig hos oss? Här kommer lite tips från Zeljko, boendeutvecklare i Örebro:

  • Tänkt långsiktigt, vi bygger inte upp verksamhet på en dag
  • Gör en plan för hur vi vill jobba i ett bostadsområde
  • Gör en områdesanalys
  • Se efter hyresgästernas behov och intressen
  • Bygg nätverk med andra föreningar, organisationer och instanser
  • Testa olika metoder tills det fungerar
  • Ge aldrig upp!

 

Är du nyfiken på att engagera dig i Hyresgäst­föreningen? Hos oss finns det många olika sätt att engagera sig.


Vill du engagera dig i ditt område?
Det kan vara i frågor som rör trygghet i området, gemenskap eller närmiljön. Du kanske har idéer på aktiviteter du skulle vilja göra. Kanske är det aktiviteter som är till för barnen eller något som passar för alla grannar. Då kan du engagera dig i den lokala hyresgäst­föreningen.

Vill du förändra något särskilt?
Då kan du starta en arbetsgrupp. Det är en grupp hyresgäster som vill arbeta tillsammans för att uppnå en förändring. Gruppen kan vara verksam utifrån hur man bor, tex ett trapphus eller en gård, eller utifrån intresse, för att till exempel förbättra lekparken eller ordna ett gym.

Vill du vara med och påverka hyran?
Om du vill arbeta aktivt med hyresfrågor kan du bli invald i en förhandlingsdelegation. Då är du med och förhandlar hyran för dig och dina grannar. Delegationen fungerar som en länk mellan hyresgästerna och Hyresgäst­föreningens förhandlingsverksamhet.

Vill du vara vår kontaktperson i ditt bostadsområde, så kallat husombud?
Om du känner att du vill hjälpa till när vi har aktiviteter i ditt bostadsområde så kan du bli husombud. Som husombud kan du också vara våra ögon och öron i bostadsområdet och ge oss värdefull information tex inför våra förhandlingar.

Har du viljan att göra mer?
Om du känner att du vill engagera dig mer i kommunövergripande frågor som rör boendet, kanske är du intresserad av stadsplanering eller bostadspolitik, då kan du engagera dig i föreningsstyrelsen på din ort

Vill du veta mer kontakta oss på 0771–443 443, eller via mail intresseradmedlemmitt@hyresgastforeningen.se

Kontakt

Emmeli Wulfstrand Strateg

Emmeli Wulfstrand

Strateg lokalt utvecklingsarbete

Skicka e-post