En ung kvinna och en äldre dam sitter i en soffa och håller om varandra.

Nu kan du nominera till Karlstadsföreningen

I mars 2024 är det årsmöte i Hyresgäst­föreningen Karlstad/Hammarö/Grums. Redan nu kan ni som medlem eller Lokal Hyresgäst­förening lämna nomineringar på personer du vill ha som företrädare i Karlstadsföreningen. Desto tidigare under pågående mandatperiod vi i valberedningen får in Nomineringar eller Intresseanmälningar desto bättre kommer vi hinna följa upp och behandla dessa.

Nominera en eller flera personer

Viktigt! Tänk på att den som nomineras måste vara medlem, vidtalad och intresserad av att nomineras till de poster väljer i formuläret. 

Om du själv vill engagera dig i Karlstadsföreningens arbete och representera våra hyresgäster så kan du göra en intresseanmälan via länken här nedan. Tänk på att även du behöver vara medlem i hyresgäst­föreningen.

Gör din Intresseanmälan här:

GDPR
Alla uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidensiellt av den för mandatperioden utsedda valberedningen och kommer att raderas när denna valberedningens arbete avslutas.

Endast uppgifter på de som utses till olika förtroendeuppdrag i Valberednigens förslag kommer att lämnas vidare till Hyresgäst­föreningen Karlstadsföreningen och Hyresgäst­föreningens kansli i Karlstad.  

Uppdrag som ska väljas på årsmötet:

  • 1 ordförande på 2 år
  • 3 ledamöter på 2 år
  • Ersättare på 1 år
  • 2 revisorer
  • 2 revisorssuppleanter
  • 6 ordinarie ledamöter till regionens fullmäktige för 1 år
  • 6 ersättare till regionens fullmäktige för 1 år
  • Representanter till förhandlingsdelegationerna
  • Val av husombud