Utbildning
Hgf
Utbildning i cirkel eller annan form

Nytt innehåll och nya former för utbildning

Hyresgäst­föreningen arbetar mycket med utbildning. Framförallt för alla förtroendevalda som lägger så mycket av sin fritid på engagemanget för hyresgästerna, men också för medlemmar som vill "känna sig för" eller bara vill känna till eller kunna mer.

Mer efter behov och önskemål, mer levande, mer öppet, mer samtal och dialog - ja, så kan man dra ut linjerna i årets utbildningssatsning från region BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Vår pedagogiske boendeutvecklare Lewend Tasin berättar om hur han, när han just hade börjat på sitt jobb, reste runt och träffade många medlemmar och förtroendevalda.

- Jag ställde svåra frågor och var kanske lite obekväm, säger Lewend,  - men jag kände att jag ville utmana, jag ville undersöka var bristerna fanns och få en grund på hur vi skulle kunna utveckla vår utbildningsverksamhet.

Resultatet finns nu i utbildningskatalogen för 2020. Några utbildningar är helt nya, såm "Våga, tycka, tala!" och "Ett hållbart engagemang". Men det finns också ett omfattande utbud av olika sorters och olika former för utbildning. Det kan röra sig om workshops, inspirationspass eller utbildningar som man "beställer" efter de behov man har just nu.

En annan nyhet är SOS-kurser, "Snabb och smidig" där man stärker deltagarnas kunskaper inom olika områden. SOS kan vi göra för både medlemmar, boende och förtroendevalda.

- Nu hänger vårt utbud med i utvecklingen och blir lättare att snabbt påverka och kunna anpassas efter behov, konstaterar Lewend. Då kan man passa in en kort kurs på ett bomöte eller en träff för husombud. 

- Välkommen att läsa vår katalog och hör av dig till oss med funderingar, idéer och önskemål!