Händer i samarbete

Är du vår nya regionordförande?

Hyresgäst­föreningens regionordförande är nyckelpersoner i organisationen och medlemmarna är deras uppdragsgivare. Är du region BohusÄlvsborg-Skaraborgs nya regionordförande?

Uppdrag och roll:

Regionordförande behöver vara en duktig ledare. Förutom att leda regionstyrelsens sammanträden ska ordföranden vara en förebild, inspirera och vara lyhörd. Ett av de viktigaste uppdragen är att vara lagledare så att alla i styrelsen blir sedda och bidrar och deltar i kontakter med föreningar och intressenter i omvärlden. Regionordförandes roll är strategisk och uppdragets innehåll utgår från de mål, strategier, regler och värderingar som återfinns i våra stadgar och Framtidsprogram.

Regionordförande är den främste representanten för regionen och därför en nyckelperson iopinionsbildning och i externa kontakter. Prioriteringar mellan uppdragen måste kunna göras, även andra förtroendevalda och tjänstemän ska bidra. Regionordförande ska regelbundet återkoppla till styrelsen och skapa möjlighet till dialog, medskapande och samarbete. Ordförande är ytterst ansvarig för att regionen klarar uppdrag
och mål, och ett gott samarbete med regionchef är en avgörande framgångsfaktor.

Vem är du?

Vi tror att dina relevanta kunskaper och erfarenheter kommer från flerårigt folkrörelseuppdrag på strategisk nivå. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdrag inom Hyresgäst­föreningen, men du sympatiserar med organisationens värderingar och mål. Du är en van lagspelare som är trygg i din ledarroll.

Kontakt: Jessica Qvist, Valberedningens sammankallande
jessica.qvist@hotmail.com