En man och en kvinna sitter vid ett bord och läser på ett papper.

Lägenhetstypning

Hur lägenheter typas vid nyproduktion är en ständig fråga i hyresförhandlingen. Lägenhetsypning är hur vi definierar en lägenhets funktioner och utrymmen. Med gemensamma definitioner går förhandlingen smidigare - och gör att lika bostad får lika hyra.

Vad är typning?

Typning är hur vi definierar olika kökstyper och hur många rum en lägenhet har. Är det exempelvis två rum och kök eller 1,5 rum och kokvrå? 

Varför typningar är viktigt?

Typningen ger tydlig konsumentinformation till hyresgäster om vad de kan förvänta sig om en lägenhet. Det gör det också lättare att jämföra hyran på olika lägenheter, vilket vi har hjälp av när hyran ska förhandlas. Typning har också betydelse vid nyproduktion, när en fastighetägare ansökt om ett investeringstöd från staten för att bygga lägenheten. Typningen behövs här för att säkerställa att projektet uppfyller krierierna för att få investeringstödet.  

Vart går gränsen mellan ett helt och ett halvt rum? Och hur påverkar det hyran? 

Definitioner vid lägenhetstypning

Vart går gränsen mellan ett helt och ett halvt rum?
Vad är skillnaden på en köksvrå ett kök och hur påverkar det hyran? 
I listan nedan kan du läsa hur vi definierar begreppen vid typning av lägenheter.

Vad är ett helrum?                                   

 • Ett rum på minst 7,0 kvm med fullgott ijusinsläpp och möblerbart för rummets syfte.

Vad är ett halvrum?                                 

 • Ett rum på 6 - 7 kvm med fullgott ijusinsläpp och möblerbart för rum­ mets syfte, eller ett rum större än 6 kvm med begränsat ijusinsläpp.

Vad är ett rum och kök?

 • Köket är minst 7,0 kvm eller har en anslutande matsal på minst 7,0 kvm som inte räknas som ett separat rum i typningen.
 • Köket ska vara utrustat med en spis med fyra plattor och ugn, fullstor diskho, 2 meter bänklängd ej inräknat spisen, medföijande skåp samt fullhöjds kyl/frys.
 • Rummet ska vara möblerbart för ett normalt bord med 4 sittplatser samt ha fullgott ijusinsläpp.
 • För lägenheter på 3 rum och kök ska kök utrustas med dubbel fullhöjds kyl/frys alternativt separat fullhöjds kyl och frys.

Vad är ett rum med kök?

 • Definitionen kan användas vid öppen planlösning då kraven för kök ut­ rustningsmässigt nås men full möblerbarhet för kök eller det anslutande rummet inte gör det.

Vad är en kokvrå?

 • Kökslösningen är en kokvrå om det inte uppnår kraven för kök.
 • En kokvrå är minst 4 kvm, har inte krav på möblerbarhet, har minst en axelhöjds kyl/frys samt spis och ugn.

Vad är ett köksskåp/pentry?

 • Alla kökslösningar som uppnår lägsta godtagbara standard, LGS, men inte uppnår kraven för kök eller kokvrå.
 • Kökslösningen utgörs oftast av en så kallad trinett eller motsvarande som står i ett rum som ingår i typ­ ningen eller i öppen planlösning.
 • Köksutrustningen består normalt av tre skåp, liten ho, spris med 2-3 plattor (med eller utan ugn) eller kokplatta samt ett bänkhöjds kylskåp (med eller utan frysfack).

Så har vi gjort definitionerna

Listan med definitioner har sammaställts av Hyresgäst­föreningens nypoduktionsgrupp i samråd med fastighetsägare baserad på den praxis som vuxit fram vid våra förhandlingar.