Valberednings­strategier

Valberedningen har en nyckelroll i valen av framtidens ledare. För att lyckas väl i arbetet är det viktigt att arbeta utifrån en strategi. Nedan hittar du Hyresgäst­föreningens valberedningstrategier.