stockholm bygger
Hyresgastföreningen

Studiecirkel för Hållbar stadsutveckling

Hyresgäst­föreningen arbetar med hållbar stadsutveckling, men hur ser det ut i praktiken? Nu finns det möjlighet att skapa studiecirklar utifrån begreppet LITA. Det står för Levande, Inkluderande, Trygg och Attraktiv och tar avstamp i det kulturella och sociala samspelet mellan människor.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Syftet med att använda LITA modellen är för att kunna engagera och involvera hyresgäster i arbetet med att förbättra bostadsmiljön och öka deltagande i samhället.