Närbild på tygkasse med glasförpackningar

Sopsortering som fungerar!

Vi är nog många som tycker om när det är rent och snyggt omkring oss. Skräp och sopor, som ligger på andra platser än i papperskorgar eller soptunnor, skapar inte någon bra närmiljö. De lockar också råttor och andra skadedjur som gärna söker igenom det som slängts i jakten på något ätbart.

Bild på öppen tygkasse med glasförpackningar i

Att hålla rent och slänga skräp är därför viktigt. Ju fler som gör det desto bättre blir det för alla. Det kan också vara roligt; inte minst om fler gör det tillsammans.

Samtidigt måste vi se till att sortera soporna, utifrån vilket material de främst består av och sedan lägga dem i de kärl de är avsedda för. Det kallas för att källsortera sopor. Källsortering skapar förutsättningar för att det material som kan användas flera gånger, får en chans att återigen bli en förpackning. Slängs allt i samma kärl, eller alltid i hushållssoporna, så går allt istället till förbränning. Det eldas helt enkelt upp. Det är slöseri med jordens resurser samtidigt som en allt större andel sopor som förbränns innebär en negativ påverkan på miljön och en ökad belastning på anläggningarna som ska utföra arbetet. Det är inte hållbart och hjälper inte vare sig oss människor eller vår planet. Så låt oss bli riktigt bra på att sopsortera och hålla det rent och snyggt omkring oss!

Är det skräpigt där du bor?
Har du funderingar på vad just du kan göra?
Vill du engagera dig eller veta mer?
Informationen till höger kan då vara en hjälp på vägen.