Chagdas och Rodrigo på lerig fotbollsplan
Foto: Hyresgäst­föreningen

Fotbollsplanen i Biskopsgården

Fotbollsplanerna i Södra Biskopsgården var i väldigt dåligt skick. Chagdas och Rodrigo beslutade sig för att försöka göra något åt saken. Resultatet: en ny idrottsplats.

Ungdomar spelar fotboll på fin fotbollsplan
Foto: Hyresgäst­föreningen

Chagdas och Rodrigo samlade ungdomarna i området till ett stort möte. De bjöd in stadsdelspolitiker och Hyresgäst­föreningen. På mötet med ungdomarna kom det fram att det viktigaste var att satsa på att få en ny konstgräsplan, för att slippa åka till andra områden för att spela fotboll. Efter upprepade påstötningar fick de bra kontakt med både stadsdelspolitiker och Park- och naturförvaltningen.

Sommaren 2013 invigdes den nya näridrottsplatsen med en fotbollsturnering som samlade många olika lag från området. Allt detta tack vare Chagdas och Rodrigo och alla andra som engagerade sig i Södra Biskopsgården. I dag är planerna mycket populära bland både barn och ungdomar och det spelas boll från morgon till kväll.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies