Rapporter och undersökningar

Fakta och kunskaper behövs för viktiga beslut och ställningstaganden i samhället. Vi tar fram en hel del rapporter inom olika sakområden, de senaste hittar du här. Rapporterna har fokus på samhällsfrågor och boende samt ungas boende.

Läs också om Nils Holgersson-undersökningen som vi gör tillsammans med flera andra organisationer. För att läsa våra remissvar vi skrivit eller skicka en remiss till oss går du till sidan om remisser. Vill du veta mer om våra rapporter? Kontaktuppgifter finns vid varje rapport, eller kontakta vår presservice.