Rapporter och undersökningar

Fakta och kunskaper behövs för viktiga beslut och ställningstaganden i samhället. Vi tar fram en hel del rapporter inom olika sakområden, de senaste hittar du här. Rapporterna har fokus på samhällsfrågor och boende samt ungas boende.

Läs också om Nils Holgersson-undersökningen som vi gör tillsammans med flera andra organisationer. Vill du veta mer om våra rapporter? Kontaktuppgifter finns vid varje rapport, eller kontakta vår presservice.