Töreboda

Bostadspolitiskt program för Töreboda. Uppdaterat januari 2018.

Kommunens bostadspolitiska utmaningar

Idag råder stor bostadsbrist i kommunen och detta kan hämma tillväxten och den positiva befolkningsutvecklingen. En brist på bostäder medför att människor flyttar från Töreboda. Nu krävs det krafttag från kommunen för att påskynda planering och byggande av nya bostäder.

Vi anser att bostadssituationen i Töreboda kräver akuta insatser. Vi tror att kommunen är väl införstådd med denna situation. Vi menar att våra förslag ökar kommuninvånarnas möjlighet till att bo kvar, ha ett bra boende och en bra samhällsservice. Detta stärker Törebodas möjligheter till en positiv utveckling.

Våra förslag

För att lösa de bostadspolitiska utmaningarna föreslår Hyresgästföreningen att kommunen ska:

1. Skyndsamt genomföra de planer som kommuner har för nya hyresrätter. Prioritera bostadsbyggandet, så att flyttkedjorna kommer igång.

2. Ha god framförhållning när det gäller marktillgång för bebyggelse och ha en god planberedskap inför framtida byggnationer.

3. Verka för att kommunens taxor hålls på en acceptabel nivå.

4. Verka för en god infrastruktur i hela kommunen. Ett hem är en mycket viktig del av hela livet och då behöver kommunikationen mellan hemmet och samhället fungera.

5. Verka för trygga bostadsområden. Hemmet ska vara en trygg plats att leva på och man ska kunna umgås ute med barn och familjer utan att vara orolig.
Region BohusÄlvsborgSkaraborg, Bostadspolitiskt program Töreboda, 2018-01-26

Kontakt

Hyresgästföreningen Skaraborg
skaraborg@hyresgastforeningen.se
Richerts gata 4B
541 31 Skövde

Nyheter från oss i

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.