Tre personer flyttar. De bär på flyttkartonger.

Hur hyresgästerna röstar

Vad skulle hyresgästerna rösta på om det var val idag och hur skulle en regering se ut? I vår första rapport om Hyresgästerna 2024 kollar vi på vilka partier svenskarna väljer och om deras åsikter skiljer sig om de bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äger sin bostad. Vi tittar också på vad de tycker om marknadshyror. Läs rapporten för att få veta mer!

Så här skulle det se ut om det vore val idag

Om det vore val idag så skulle oppositionen få 52% av rösterna, medan regeringsunderlaget skulle få 47%. Sen senaste valet har alla partier i regeringen fått färre röster medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har ökat. Socialdemokraterna är det populäraste partiet i 16 av de 19 undersökta länen. Hyresgäster röstar nästan som alla andra, förutom för två partier. Vänsterpartiet är mer populärt och Moderaterna är mindre populära bland hyresgäster jämfört med hela befolkningen. Det här påverkar möjligheterna att skapa regering. Om bara hyresgäster röstade skulle oppositionen få 57% av rösterna. Sverigedemokraterna har fått mer stöd sedan förra valet, speciellt bland de som äger sina hem. Förr var partiet något starkare bland hyresgäster, men så är det inte längre.

Majoritet av svenskarna är emot marknadshyror 

För hyresgäster är frågan om marknadshyror viktig. Dagens system med förhandlade hyror ger hyresgästerna trygghet mot höga hyreshöjningar och ser till att hyreslägenheterna är i bra skick. Undersökningen kan inte hitta någon majoritet alls inom någon grupp som ser positivt på att införa marknadshyror. Oavsett vilket parti man röstar på eller var man bor, vill de flesta inte ha marknadshyror. Stödet för marknadshyror är störst hos Centerpartiet och Moderaterna, där svarar 17 procent ja på frågan om marknadshyror bör införas. Sverigedemokraternas väljare är mest osäkra, 22 procent svarar att de inte vet. Bland länen är det i Uppsala som stödet för marknadshyror är starkast med 16 procent för och 70 procent emot.