Hyresgästerna 2024

Vad tycker svenskarna om sina bostäder och närområden? Vad upplevs som problem kopplat till våra bostäder? Och vad vill vi att politikerna ska göra åt problemen? I Hyresgästerna 2024 har vi återigen bett svenskarna dela med sig av sina åsikter om bostadspolitiken och deras egen livssituation.

Om undersökningen

Vartannat år gör vi enkätundersökningen Hyresgästerna. I år har företaget Indikator Opinion gjort enkäten och skickat den till 14 867 personer. De som fick enkäten blev kontaktade via post med en personlig inbjudan att delta. Totalt fick vi in 5 240 svar, vilket betyder att 35,3 procent av de tillfrågade svarade. Indikator har sedan anpassat resultaten efter kön, ålder och vilket parti folk röstade på i riksdagsvalet 2022. Frågorna vi ställt handlar om vad folk tycker om olika bostadspolitiska förslag, hur de har det i sina bostadsområden, vilka förändringar de vill se för att känna sig trygga och hur deras ekonomiska situation ser ut.

Många slutsatser kan dras från materialet och därför kommer de presenteras i flera rapporter under 2024. Den första rapporten handlar om vad hyresgästerna tycker om riksdagspartierna och marknadshyror. Den andra rapporten handlar om trygghet och insatser. Den tredje rapporten fokuserar på bostadsbrisen och boendepreferenser.