Halva inkomsten till hyran

Hyresgäst­föreningen har gjort en granskning av västsvenska hyresgästers boendekostnad. Resultatet visar att hyresgästerna i genomsnitt lägger 52 procent av sin nettoinkomst på en nyproducerad tvåa.

Rapporten publicerades i juli 2018

Hyresgäst­föreningen har begärt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) som visar nettoinkomstnivåer för olika befolkningsgrupper i västsvenska kommuner. Inkomstnivåerna, som representerar medianen i varje kommun, har sedan jämförts med snitthyresnivåer för nyare och äldre två-, tre- och fyrarumslägenheter för att få fram den så kallade boendeutgiftsprocenten.

Hyresgäst­föreningen har kompletta underlag för snitthyror i 18 av kommunernas allmännyttiga bostadsbolag, och det är dessa siffror som granskats.

Dyrt att bo i hyresrätt 

Resultatet visar att det är dyrt att bo i hyresrätt. Inte förvånande är det dyrast att bo i nyproducerade lägenheter. En hyresgäst mellan 20–29 år måste i genomsnitt betala 52 procent av sin nettoinkomst för att ha råd med en nyproducerad tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter. En hyresgäst över 65 år måste lägga 59 procent av sin nettoinkomst på samma tvåa.

När vi granskar gruppen samtliga hyresgäster, det vill säga alla över 20 års ålder, tvingas de i genomsnitt lägga 52 procent av sin nettoinkomst på en nyproducerad tvåa. Den siffran inkluderar förvärvsarbetande hyresgäster, den grupp som i snitt har högst inkomster. 

Vad behöver göras?  

Det behövs en rad åtgärder för att få ner boendekostnaderna. Åtgärderna som Hyresgäst­föreningen föreslår är bland annat: 

  • bygg ut det statliga investerings­stödet 
  • inför förmånliga statliga lån 
  • håll ner avkastningskraven på allmännyttan 
  • var återhållsam med taxehöjningar som påverkar boendekostnaderna 
  • förvalta det gamla lägenhetsbeståndet klokt och ansvarsfullt