En skyline i Berlin

Fem myter om hyresreglering

Vad är hyresreglering och hur påverkar hyresreglering bostadsmarknaden? För att ta reda på det har vi undersökt fem vanliga påståenden och jämfört Sverige med tio andra europeiska länder. Låter det intressant? Då borde du läsa rapporten.

Synen på hyresreglering

Det finns inte många saker i bostadspolitiken som väcker så starka känslor som hyresreglering. Hyresregleringar får ofta skulden för brister som egentligen hänger samman med en obalanserad och underfinansierad bostadspolitik. Många i Sverige tror att andra länder har en bättre bostadsmarknad, eftersom den inte är reglerad. Men är det verkligen så?

Rapporten undersöker fem påståenden, nämligen att:

  1. Hyresreglering leder till bristande ekonomisk lönsamhet för hyresvärdar
  2. Hyresreglering leder till en mindre privat hyressektor
  3. Hyresreglering leder till lägre nyproduktionstakt
  4. Hyresreglering leder till sämre nyttjande av boyta
  5. Hyresreglering leder till lägre rörlighet på bostadsmarknaden

Vad kan vi lära oss?

Verkligheten är att hyresregleringar kan kopplas till både bostadsmarknader som fungerar bra och sådana som har problem. Det finns inte någon tydlig koppling mellan att ett land har låg reglering/marknadshyra och en bostadsmarknad som presterar bättre på de punkter vi har undersökt. Så länge regleringen inte är extrem åt något håll, verkar den bredare politiska situationen ha större påverkan. Rapporten slår där med hål på de vanligaste argumenten som används för att avreglera den svenska hyresmarknaden.