MP: Bli partiet som löser upp knutarna – bostadsmarknaden ska ju fungera för alla

Den här debattartikeln publicerades i Nerikes Allehanda 3 maj i samband med Miljöpartiets kongress i Örebro 2019.

I helgen samlas miljöpartister från hela landet här i Örebro för kongress. Vi vill hälsa er och bostadsministern välkomna. Även om kommunerna många av er kommer ifrån är väldigt olika så vet vi att ni också delar liknande utmaningar. Problemen på bostadsmarknaden idag är just att det inte byggs efter behov. Enkelt sagt byggs det för lite och för dyrt.

I Örebro har man lyckats få en bostadsmarknad i balans, tack vare ett långsiktigt åtagande från kommunens sida. Men så är det inte i alla kommuner. Unga vill etablera sig men dagens nyproduktionshyror stänger ute många från möjligheten att bo. Följden blir att många unga vuxna tvekar inför att bilda familj eller att flytta till jobb och utbildning. För samhällets del innebär det att unga vuxnas drivkraft och talang inte kommer till sin rätt där den bäst behövs.

Det har i vårt samhälle blivit okej att ungdomar måste bo kvar hemma, vara inneboende eller hyra i andra hand. Vi måste börja prata mer om hur det påverkar en hel generation som inte kan planera sina liv. I förlängningen riskerar vi ett generationssvek som kommer få sociala konsekvenser under en lång tid framöver.

Det finns sedan flera år tillbaka en bred enighet om att den svenska bostadsmarknaden är dysfunktionell. Ändå har svenska politiker – oavsett partifärg – misslyckats med att driva igenom nödvändiga reformer som kan göra bostadsmarknaden mer välfungerande.

Miljöpartiet, med bostadsministern i spetsen, kan välja en annan väg genom att ta ett helhetsgrepp över bostadsmarknaden. Det är viktigt att det finns ekonomiska muskler så att man kan göra viktiga insatser i bostadspolitiken. I Januariavtalet finns 73 punkter varav fyra förespråkar reformer på bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen synar dessa fyra punkter och höjer insatsen med ett tiopunktsprogram med konkreta åtgärder för en bostadsmarknad där fler kan få ett hem. Vi föreslår:

  • En ny skattereform för neutralitet mellan boendeformerna.
  • Större statligt ansvar för finansiering av bostadsbyggande och renovering för att dämpa lågkonjunktur.
  • Hela landet ska bygga, ingen kommun ska slippa undan ansvaret – alla kommuner med bostadsbrist ska planera för fler bostäder.
  • Modernisera bostadsbidraget och öka bostadstillägget för landets fattigpensionärer.
  • Stärk allmännyttan som verktyg för bostadsförsörjning.
  • Bostadsgaranti för unga.
  • Skattefria underhållsfonder som möjliggör för bostadsbolag att lägga undan delar av hyran till framtida underhåll, utan att det beskattas som vinst.
  • Stärkt ställning för hyresgäster för större inflytande över bland annat renoveringsarbeten. 
  • Ta bort dubbelbeskattningen av hyresgästerna.
  • Ökad valfrihet på bostadsmarknaden. Du ska kunna bo i olika boendeformer under hela livet och ungdomar måste kunna få plats på bostadsmarknaden utan att vara miljonärer.

Det handlar om politisk beslutsamhet och vilja inte minst, för att lösa bostadsbristen och segregationen. Det har gjorts förr. Under sextiotalet fattades beslut om att bygga en miljon nya bostäder. Det hade aldrig blivit av om det inte funnits politisk vilja och kraft bakom beslutet.

Det är dags för ett omtag av hela bostadspolitiken med breda och långsiktiga överenskommelser, där skatter, finansiering, markpolitik och allmännyttans roll diskuteras och sätts in i en fungerande helhet, med målet att förverkliga rätten till en bra och trygg bostad för alla. Vi kommer fortsätta våra konstruktiva samtal om en socialt hållbar bostadspolitik. Vår förhoppning är att du som bostadsminister tillsammans med ditt parti agerar för att denna mandatperiod banar väg för en bostadspolitik för de utan kontanter, kontakter och kötid. 

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Helena Frisk, ordförande för Hyresgästföreningen region Mitt
Dan Hersan, ordförande för Hyresgästföreningen Örebro