Hyresgästföreningens valfrågor - ta parti för människan

Hemmet ska vara en plats för trygghet och kärlek. En plats där vi skrattar, gråter, älskar och bråkar. En plats där vi lever våra liv. Men många har inget stabilt boende att kalla hem. Hyresgästföreningens mål är att alla ska ha rätt till ett bra hem till en rimlig kostnad. Därför engagerar vi oss i valet 2018.

Hyresgästföreningen tar ansvar för alla ska ha rätt och råd att bo – med hyresrätten som en demokratiskt stark boendeform. Vi vill att fler ska använda sin rösträtt för att en ny, stark bostadspolitik ska formas.

Rätten till ett bra hem kan inte garanteras av marknaden. Det krävs politiska ambitioner och en aktiv politik. Inför valet 2018 är det viktigt att allas rätt till ett bra hem blir en fråga som politiken tvingas ta ställning till. Att göra det möjligt för alla att få bo hållbart och tryggt är en utmaning för politiken, för marknaden och för civilsamhället – och det är en utmaning som måste antas.

Hyresgästföreningen vill att politikerna:

Bygger 30 000 nya hyresrätter varje år. Det råder bostadsbrist i 255 av landets 290 kommuner. För att lösa detta behöver det byggas 30 000 hyresrätter varje år, fördelat över landet och efter behov, under de kommande tio åren.

Skapa rättvisa ekonomiska villkor. Det kostar 2 400 kronor mer i månaden att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i en nybyggd villa eller i bostadsrätt. Därför måste dagens regler för skatter och bidrag ändras. Staten bör behandla upplåtelseformerna lika. 

Beskatta rättvist. Ta bort den kommunala fastighetsskatten på hyresfastigheter. Hyresrätten är dubbelbeskattad jämfört med andra näringsverksamheter.

Utveckla allmännyttan – det viktigaste verktyget. Enligt lag ska kommunala bostadsbolag främja bostadsförsörjningen i kommunen. Det är ett allmännyttigt uppdrag och därför kallas bostadsbolagen för allmännyttan. Motsatsen till denna modell är särskilda bostäder för ekonomiskt svaga och socialt utsatta människor (social housing) och där den övriga hyresmarknaden har marknadshyror.

Utveckla den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden. Den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden balanserar hyresvärdens och hyresgästens intressen genom förhandlingar, i stället för att hyresvärden ensidigt ska sätta hyresnivån vilket blir fallet om marknadshyror införs. Principen är lika hyra för lika lägenhet med konsumentskydd, besittningsskydd och följsamhet till kostnadsutvecklingen. 

Renovera så att människor har råd att bo kvar. Efter en renovering höjs hyran i snitt med 37 procent. Följden blir att många inte har råd att bo kvar. Särskilt hårt drabbas kvinnor över 65 år, ensamstående med barn och stora barnfamiljer.

Arbeta för trygga boenden. Hemmet ska förknippas med trygghet. Men tyvärr är inte så för alla. Det kan handla om kriminalitet i bostadsområdet, våld i hemmet, otrygga hyresförhållanden, bostadsbrist, trafikfarliga miljöer eller något annat. Behovet av trygghet inte är detsamma för alla, men människors önskan om ökad trygghet måste alltid tas på allvar. Alla har rätt till ett bra och tryggt hem.