Vad gäller vid muntliga avtal och överenskommelser?

Är ett muntligt hyresavtal bindande? Kan hyresvärden ta tillbaka ett muntligt avtal? Det är svårt att veta vad som gäller vid muntliga avtal. Därför har vi samlat några tips om vad du bör tänka på vid muntliga avtal och överenskommelser med din hyresvärd.

  • Muntliga hyresavtal är precis lika bindande som skriftliga. Däremot är skriftliga avtal alltid att föredra då du måste kunna bevisa vad ni avtalat om.
  • Hyresvärden får inte ta tillbaka en muntlig överenskommelse. Dock är det svårt att bevisa vad man kommit överens om när överenskommelsen inte finns skriftligt. 
  • Skulle du få en ny hyresvärd är denne vanligen inte skyldig att ta hänsyn till muntliga överenskommelser du haft med din tidigare hyresvärd. 
  • Om du har ingått ett muntligt avtal har både du och den andra parten rätt att när som helst kräva ett skriftligt avtal som bekräftar det ni kommit överens om.
  • Skulle du och hyresvärden bli oense om vad ni avtalat, är det den som hävdar att ett avtal finns som har bevisbördan. Det betyder att det är den personen som ska kunna bevisa vad överenskommelsen är. 
  • Ska du säga upp ett hyresavtal, oavsett om det är muntligt eller skriftligt, gör det skriftligt. Då kan du bevisa att du sagt upp avtalet och när du gjorde det.

Har du fortfarande frågor om muntliga avtal? Du som är medlem kan du ta hjälp av vår rådgivning. Ring 0771-443 443 eller mejla oss här.