Var med och skapa Hyresgästföreningens mentorskapsprogram

Kraften och engagemanget som finns i vår medlemsorganisation är fantastisk. Med satsningen Framtidsrörelsen sätter vi fokus på just det lokala arbetet och ser till att söka upp nya engagerade, öppna upp vår organisation och backa upp medlemmar och hyresgäster. Som en del i Framtidsrörelsen skapar vi nu mentorsprogram. Vill du vara med i utvecklingsprocessen?

Mötet mellan människor med olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv är nödvändigt för en god samhällsutveckling och hållbar framtid. Därför skapar nu Hyresgästföreningen mentorsprogram som öppnar upp för utbyte av livserfarenheter, engagemang och kunskap. Mentorsskapsprogrammen kommer att ske samtidigt och på tre olika nivåer: lokal, förenings- och regional/nationellnivå.

Är du en kreativ person som har idéer kring hur ett mentorskap kan se ut? Då har du möjlighet att dela med dina kloka tankar med oss i höst. Nu söker vi dig som är medlem eller förtroendevald i Hyresgästföreningen och vill delta i vårt utvecklingsarbete.

Vill du vara med och utveckla mentorsprogrammen?

I utvecklingsprocessen använder vi oss av metoden referens- och fokusgrupp för att uppnå så framgångsrika mentorsprogram som möjligt. Referensgruppen ses vid två tillfällen under hösten, och första tillfället är torsdagen 20 september. Då pratar vi bland annat om mentorsprogrammens målgrupp, utformning, innehåll och upplägg.

Är du intresserad av att vara med och utveckla Hyresgästföreningens mentorsskapsprogram? Hör av dig till vår projektledare Mirjam Neuman, 010-459 20 02.

Är du anställd på Hyresgästföreningen?

Vi söker också deltagare till en fokusgrupp. Fokusgruppen består av anställda från olika verksamhetsområden och nivåer inom Hyresgästföreningen, samt eventuellt sakkunniga från andra organisationer. Fokusgruppen kommer att träffas en gång under hösten. Referensgruppen tar fram grundkoncepten som presenteras vidare för fokusgruppen som en ytterligare plattform för framtagande av mentorsprogrammen. Fokusgruppens reflektioner och synpunkter presenteras senare för referensgruppen.

Vill du vara med? Kontakta vår projektledare Mirjam Neuman, 010-459 20 02.

Om mentorskapsprogrammen

Mentorsprogrammen är en del av Framtidsrörelsen, med fokus på lokalt arbete. Syftet är att hitta framgångsrika arbetssätt, öppna upp vår organisation för nya engagerade och stötta hyresgästerna än mer. Under våren 2019 testar vi mentorsprogrammen i form av tre pilotprogram.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.