Stabil finansiering ger stabilt byggande

Lösningen på ett ryckigt byggande är stabil finansiering, också i dåliga tider. Hyresgästföreningen lämnar replik till Christer Jansson, konsult inom byggbranschen, som pekat ut hyresgästernas gemensamma förhandlingsrätt som en orsak till det ryckiga byggandet och den bostadskris vi står i.

I en debattartikel skriver konsulten att hyresregleringen har haft stor påverkan på den bostadskris vi befinner oss i idag. Han menar också att regeringens åtgärder gör att byggbolagen inte kommer att starta fler projekt. Fel, tycker Hyresgästföreningen.

Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, har lämnat en replik på debattartikeln. Han lyfter att lösningen för den osäkerhet som finns på bostadsmarknaden inte heter marknadshyror, utan stabil finansiering.

För att få ett jämnt byggande över tid behöver vi bygga också i lågkonjunktur. En kombination av förmånliga statliga topplån och vanliga privata banklån skulle möjliggöra att det byggs fler hyresrätter i lågkonjunktur. När konjunkturen sedan vänder tillbaka kan lånen strypas, vilket gynnar byggandet av bostadsrätter och egna hem.

Du kan läsa hela repliken här.