Fler hyresrätter – mindre segregation

I bostadsområden där det finns många hyresrätter är mångfalden som störst. Betyder det att de här områdena också är de mest segregerade? Nej, tvärtom, visar Hyresgästföreningens rapport.

Hänger hyresrätter och mångfald ihop? Det korta svaret är ja. Hyresgästföreningen har tagit fram en rapport som undersöker sambandet mellan boendeformer, mångfald och segregation. 

En viktig slutsats i rapporten är att mångfalden är högre i områden som domineras av flerfamiljshus.Allra högst är mångfalden i områden där det är mycket hyresrätter, exempelvis i storstadsförorter som Skärholmen och Angered. Ofta omnämns dessa områden som segregerade, men Hyresgästföreningens rapport visar tvärtom att hyresrätten fungerar som en katalysator för integration – det är här människor blandas i stället för att delas upp. 

Hög integration i områden med många hyresrätter

Att mångfalden är stor innebär att invånarna består av människor med olika födelseländer – Sverige inkluderat.

Rapporten slår fast att hyresrätten är ett viktigt verktyg för att bidra till en större mångfald och minska uppdelningen mellan olika befolkningsgrupper. I områden med hög andel hyresrätter pågår den verkliga integrationen.

Vilka områden är då de mest segregerade? Välbärgade villaområden som Bromma i Stockholm och innerstadsstadsdelar med många bostadsrätter, som Södermalm i Stockholm och Majorna-Linné i Göteborg, har en mångfald under riksgenomsnittet. I de områdena är graden av mångfald, att jämföra med typiska landsbygdskommuner som Vaggeryd och Pajala.

Vill du läsa mer om i hur mångfald, segregation och olika boendeformer hänger ihop? Du kan läsa mer om rapporten Mångfald och segregation i Sverige här.