Samarbete med KTH för en bostadsmarknad för alla

Hyresgästföreningen är en av flera samarbetspartner i projektet Bostad 2.0 som drivs av Kungliga tekniska högskolan, KTH. Projektets syfte är att ta fram lösningar för att öppna upp bostadsmarknaden för alla.

Pär Svanberg

Pär Svanberg, senior bostadspolitisk expert på Hyresgästföreningens riksförbund, är engagerad i projektet.
− Vi representerar konsumentperspektivet på boende. Ofta är det annars väldigt mycket  investerarperspektiv i de här diskussionerna, så det är en viktig roll vi kan ta. Samtidigt ger det oss möjlighet att orientera oss i pågående forskning som rör våra frågor, säger Pär.Fotograf: Eva Dalin

 

   

 

 

 

  

 

 

Vad innebär en bostadsmarknad för alla?

− I regeringsformen sägs att det särskilt ska åligga det allmänna att trygga rätten till en bostad. Den målsättningen är väl alla mer eller mindre överens om, men vi lever inte upp till den. Politiken har under många år misskött bostadsfrågan. I dag ser vi bostadsbrist, ökad trångboddhet och ökade socioekonomiska klyftor. Forskningsprojektet ska identifiera de brister som finns men också ta fram förslag på hur man kan komma rätta med problemen, berättar Pär.

 

 

Programmet omfattar totalt åtta fokusområden:

  • Värdeskapande stadsbyggande
  • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
  • Alternativa redovisningsregler
  • Analyser av lokala bostadsmarknader
  • Utveckling av hyresrätten som tjänst
  • Jämförelse mellan upplåtelseformerna
  • Incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader
  • Företags- och samhällsekonomiska kalkyler i historiskt perspektiv och framåt

Extra intressant ur Hyresgästföreningens perspektiv är förstås frågan om hyresrättens utveckling. Det handlar bland annat om de ekonomiska villkoren för olika boendeformer, där hyresrätten är missgynnad ur skattesynpunkt. Det handlar också om hur aspekter som hållbarhet, digitalisering och delningsekonomi påverkar hyresrättens utveckling. Forskarna ska dessutom undersöka hur bostadsmarknaden fungerar utifrån sociala perspektiv vad gäller bland annat segregation och integration.

Övriga samarbetspartner i projektet är bland annat Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, SABO och flera bostadsföretag. Här kan du läsa mer om Bostad 2.0 och ta del av projektrapporten på KTH:s webbplats: https://www.kth.se/bostad2noll/