Så här många hyresrätter behöver vi bygga om året – experten förklarar

För en fungerande hyresmarknad behöver vi bygga 30.000 nya hyresrätter om året. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut – men det finns sätt att öka nyproduktionen. Hyresgästföreningens expert förklarar hur.

Vi är idag i stort behov av en hög nyproduktionstakt vad gäller hyresrätter. Av de bostäder som byggs så borde hälften – omkring 30 000 om året – utgöra hyresrätter.

– Hyresrätten är en viktig del av bostadsförsörjningen. Alla har inte möjlighet att köpa en bostad. Dessutom finns det en rad fördelar med att hyra, det är flexibelt – man betalar för att någon annan ska sköta underhåll och service. I Sverige har vi gjort hyresrätten till en trygg, långsiktig boendeform, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Sedan tidigt 90-tal har vi byggt alldeles för få hyresrätter. Inte ens under högkonjunktur har det byggts tillräckligt. 2017 byggdes det 53 000 nya lägenheter totalt. Omkring 26 500 av dessa blev hyresrätter – vilket fortfarande är för lite för en växande befolkning. I år väntar vi oss högsta nivån på länge, som sedan gradvis beräknas sjunka. I och med att vi byggt för lite i 25 år så har vi arbetat upp en historisk skuld – vi är med andra ord i akut behov av en ökad nyproduktion.

Bostadsbrist är en fråga om pengar – inte krånglig byråkrati

De senaste åren har det pågått en diskussion om bostadsbristens olika anledningar. Ofta har krånglig byråkrati lyfts fram som en orsak – omständliga regler kring detaljplaner har satt käppar i hjulet för nya byggprojekt. Den främsta anledningen till bostadsbristen lär dock vara en annan. 

– Olika kommuner har gjort olika resultat. Ändå har man agerat inom samma lagstiftning och med samma förutsättningar. Det byggs ju uppenbarligen mer på vissa håll än andra. Vi på Hyresgästföreningen tror att pengar är den stora anledningen, säger Martin Hofverberg.

Nu när konjunkturen varit god har marknaden försett oss med fördelaktiga villkor för att kunna nyproducera bostäder i rimlig takt. Det har bevisligen fungerat att bygga när ekonomin sett bättre ut.

– När konjunkturen vänder är det möjligt att man åter börjar skylla på krångliga regler och omständlig byråkrati. Men det handlar som sagt inte om det, utan om ekonomi. Därför behöver staten kliva in och hjälpa till – bland annat genom statligt finansierade topplån för nyproduktion av hyresrätter, säger Martin Hofverberg.

Det kommunala planmonopolet står i vägen för byggandet

Idag beslutar kommunerna själva om det ska byggas eller inte. Kommunerna har med andra ord sista ordet när det kommer till potentiell nyproduktion – och det skapar problem. Enkelt förklarat kan man säga att slutresultatet blir att det inte byggs tillräckligt.

– Det är olika hur kommunerna agerar. Det kan finnas goda marknadsvillkor som gynnar byggandet. Men där befolkningen och politiken inte vill bygga nytt så byggs det ofta för lite. Vi menar att det här är beslut som bör flyttas uppåt, det är ohållbart att låta kommunerna själva bestämma huruvida det byggs eller inte, säger Martin Hofverberg.

I ett samhälle där kommunerna själva beslutar kring byggandet uppstår lätt en så kallad ”free rider-effekt” – där vissa kommuner kan komma undan med att andra kommuner står för bostadsförsörjningen. Inte sällan handlar det om att man vill behålla kommunen i befintligt skick, både vad gäller infrastruktur och invånare.

– Istället behöver vi få till en regional instans som kan kliva in och bestämma att si och så många lägenheter måste byggas, oavsett vad kommunen tycker om det, avslutar Martin Hofverberg.