Hyresgästföreningen har skickat brev till partierna i Sveriges riksdag

Hyresgästföreningen har skickat brev till alla partiledare och språkrör, där de uppmanas tala klarspråk om framtidens hyror. Landets tre miljoner hyresgäster förtjänar att veta.

Inför valet 2018 finns det partier i Sveriges riksdag som vill se marknadshyror, i både nyproduktion och det befintliga beståndet. Men man kallar det inte för det. Däremot används begrepp som ett "mindre reglerat hyressystem", en "friare hyressättning" eller mer "flexibla hyror". Om marknadshyror införs skulle det drabba alla hyresgäster, oavsett var du bor. 

För att alla ska kunna göra ett välgrundat val i höst har Hyresgästföreningen skickat ett brev till partiledare och språkrör. Där uppmanas de att tala klarspråk om var deras parti står i frågan om marknadshyror genom att svara på följande frågor:

  • Vill ditt parti avskaffa den kollektiva förhandlingsrätten och rätten till prövning enligt bruksvärdesprincipen för nyproducerade bostäder? Ja eller nej?
  • Vill ditt parti avskaffa den kollektiva förhandlingsrätten och rätten till prövning enligt bruksvärdesprincipen i ledigblivna lägenheter? Ja eller nej? 
  • Vill ditt parti avskaffa den kollektiva förhandlingsrätten och rätten till prövning enligt bruksvärdesprincipen i hela det hyrda bostadsbeståndet? Ja eller nej?

Så svarar partierna

Vi inväntar fortfarande svar från en del av politikerna, men här kan du läsa de som svar vi fått in hittills. Vi kommer att uppdatera dokumentet löpande vartefter vi får in fler svar.

Valet 2018 – gör din röst hörd

Valet närmar sig. Vi på Hyresgästföreningen kämpar för allas rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. Här kan du läsa mer om våra viktiga valfrågor. Och på den här sidan har vi sammanfattat var de olika politiska partierna står i bostadsfrågan. Vi tar parti för människan, gör det du också!