Hyresgästföreningen i Almedalen

Hyresgästföreningen deltar med ett flertal evenemang under årets Almedalsvecka. Bostadsfrågan är het inför valet och Hyresgästföreningen bidrar till att lyfta hyresgästernas perspektiv.

Ett flertal av Hyresgästföreningens experter och talespersoner deltar. Bland annat finns ordförande Marie Linder och förbundschef Jonas Nygren på plats, men du kan även möta vår miljöexpert Jennie Wiederholm och chefsekonom Martin Hofverberg bland många andra. I vårt tält på Hamnplan kan du komma förbi när du vill och diskutera bostadspolitik. Dessutom anordnar vi ett 30-tal seminarier, de flesta i vårt eget tält. Några av dem ser du här nedan. Resten hittar du genom att söka på "Hyresgästföreningen" i det samlade programmet för Almedalsveckan.

Programpunkter

Liv och rörelse mellan husen 
2/7 2018 14:00 - 14:45, Hamnplan, H210

Vi blir alltfler, bostadsbristen driver upp byggande över hela landet. Fler hem behövs, men det behövs mer än bostäder: Vi behöver också rum att leva! Barn, unga, vuxna och äldre behöver plats att röra sig mellan husen, plats att mötas. Hur kan vi agera för mer rörelse, inkludering och gemenskap? Medverkande:Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen, Stefan Bergh, förbundschef, Riksidrottsförbundet, Kicki Björklund, vd, Bostadsbolaget, Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket.

Hur påverkar bostadsbristen utövandet av kultur och tillväxten inom kultursektorn?
3/7 2018 13:30 - 14:30, S:t Drotten kyrkoruin, Syskongatan 1

Bostadsbristen försvårar utövandet av kultur och samhällets möjlighet till utveckling och tillväxt. Hur påverkas städerna av den utbredda bostadsbristen som sker, där replokaler, utställningsytor och andra platser för kulturutövande inte längre har en naturlig plats i stadsbilden? Kom gärna förbi och diskutera före och efter seminariet. Medverkande:Johan Majer, chef, Universal Music & Brands, Dominika Polanska, lektor, Uppsala universitet, Monica Fundin Pourshahidi, utredare, Hyresgästföreningen.

Tryggare boende 
3/7 2018 14:00 - 14:45, Hamnplan, H210

Alla har rätt till ett bra hem. Hemmet ska förknippas med trygghet. Tyvärr är det inte alltid så för alla. Det kan gälla bostadsbrist, otrygga hyresförhållanden, trafikfarliga miljöer, kriminalitet i bostadsområdet, brister i fastigheten eller något helt annat. Hur kan tryggheten kring boendet öka? Medverkande:Helene Fritzon, biträdande justitieminister, Socialdemokraterna, Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen, Ilyas Hassan, talesperson, Förorten mot våld.

Mammorna i miljonprogrammet 
3/7 2018 15:00 - 15:45, Hamnplan, H210

Hur är det att vara kvinna och mamma i miljonprogramsområdena? Igår? Idag? Här ges en bild av kvinnor som alla bor eller har bott med sina barn i de bostadsområden som byggdes inom det så kallade miljonprogrammet. Medverkande:Alexandra Pascalidou, författare, Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen.

Renovera mera? Miljonprogram som blev miljardprogram  
3/7 2018 16:00 - 16:45, Hamnplan, H210

Inom miljonprogrammet finns just nu stora behov av upprustning. Efter renovering höjs hyran i snitt med 37 procent och många har inte råd att bo kvar. Hur kan man se till att alla får goda bostäder till rimlig hyra? Hur kan vi renovera utan att människor tvingas flytta? Medverkande:Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen, Pedram Kouchakpour, regionchef, Hyresgästföreningen Västra Sverige, Pernilla Hallberg, verksamhetsansvarig, Bergsjön 2021, ett samarbete mellan tio fastighetsägare i Bergsjön, Göteborg.

Utveckla allmännyttan – det viktigaste verktyget
4/7 2018 15:00 - 15:45, Hamnplan, H210

Alla har rätt till en bostad, men idag råder bostadsbrist i nästan alla landets kommuner. De allmännyttiga bostadsbolagen är kommunernas kanske allra viktigaste redskap för att kunna ge alla människor ett bra hem. Hur kan allmännyttan idag utvecklas på bästa sätt? Medverkande: Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen, Anette Sand, VD, Stockholmshem, Stefan Attefall, ordförande Vätterhem, tidigare bostadsminister.

Nya kooperationer framtidens hyresrätt? 
5/7 2018 12:00 - 12:45, Hamnplan, H210

Det är brist på hyresrätter och de som byggs nya är ofta orimligt dyra - samtidigt som många helst vill hyra sitt hem. Fler och nya lösningar efterfrågas. Kan nya former av kooperativ och kollektiva lösningar minska bostadsbristen och vara framtiden för hyresrätten? Medverkande:Olof Landgren, BoKoop/Friends Agenda, Eva Nordström, VD, SKB, Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen, Staffan Schartner, ordförande, Föreningen för Byggemenskaper.

Hur sätts framtidens bostadshyror? 
5/7 2018 13:15 - 14:30, Mellangatan 1

Hyreskommissionen presenterar sin rapport om hyressättning. Finns det bra hyresförhandlingssystem som passar både hyresgäst, hyresvärd och samhälle? Hur premierar man en långsiktig fastighetsförvaltning? Hur löses bäst tvister? Medverkande:Stefan Attefall, ordförande, Hyreskommissionen, Chris Österlund, ledamot Hyreskommissionen, VD Botkyrkabyggen, Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen, Thomas Ernhagen, chefsekonom, Fastighetsägarna, Anders Nordstrand, VD, SABO, Nathalie Brard, chef hyresmarknad, Fastighetsägarna Stockholm, Erik Elmgren, förhandlingschef, Hyresgästföreningen.

Den inkluderande staden  – hur motverkar vi bäst segregation?
5/7 2018 14:45 - 15:45 Mellangatan 1

Hur bygger man för gemenskap? Hur skapar man platser som inkluderar? Hur gör man det på sätt som gynnar hela staden? Hur kan man arbeta med tidiga, koordinerade insatser för att minska segregation, nå en inkluderande stad, ett sammanhållet samhälle och både sociala och ekonomiska samhällsvinster? Medverkande: Stefan Fölster, författare, nationalekonom, Jonas Nygren, förbundschef, Hyresgästföreningen, Esme Güler, verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen Järva, och tidigare föreståndare Järva Folkets Park, Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé, Macarena de la Cerda, talesperson Förorten mot våld, verksam bl.a. i Järva.