Bostadsbristen i Kiruna är inte löst - Hurula visar byggpotentialen

In My Backyard fortsätter sin turné genom Sverige. Turen har kommit till Kiruna, där Hurula spelar sin låt Åtta trappor för att visa att det finns potential att bygga hela 1000 nya hyresrätter – där folk faktiskt har råd att bo.

Den utvidgade gruvdriften i Kiruna och Malmfälten har tvingat fram en omfattande stadsomvandling som berör 3 200 bostäder, 750 hotellbäddar, stadskärnans kommersiella centrum, offentliga byggnader och runt 1 000 arbetsplatser. Den nya stadskärnan kommer att ligga tre kilometer öster om nuvarande plats, och i nuläget planerar man att bygga 3 000 nya bostäder i och kring det nya centrumet för att klara av flytten och den pågående bostadsbristen.

Men ändå är inte bostadsbristen löst. Lägenheterna i det befintliga beståndet är för få och hyresgästerna inte kan erbjudas ett liknande boende som de tvingas flytta från. I stället blir de hänvisade till de nyproducerade lägenheterna, som har avsevärt högre hyror än i det äldre beståndet. Men om politikerna är med på båten finns det potential för hela 1 000 ytterligare hyresrätter – som folk har råd att bo i!

Skriv på för fler hyresrätter 

För att belysa detta har kampanjen In My Backyard nu kommit till Kiruna. Artisten Hurula sjunger sin låt Åtta trappor vid ”nya centrum” för att uppmärksamma politikerna om Kirunas byggpotential. Du kan se honom sjunga på In My Backyards webbplats. 

In My Backyard vill att politikerna ska komma till skott för att lösa bostadskrisen, och ställer därför ett krav på att det ska byggas 30 000 nya hyresrätter till rimlig kostnad i hela Sverige – varje år. Du hittar namninsamlingen på inmybackyard.se.

Hyresgästföreningen och Universal Music vill belysa ungas bostadssituation i sin gemensamma kampanj In My Backyard. Svenska artister spelar sin musik på platser där det finns potential att bygga nya hyresrätter till en rimlig kostnad. Syftet är att skapa större engagemang kring bostadsfrågor hos unga vuxna.