När något inte står rätt till hos dina grannar - våga knacka på

Misstänker du att någon av dina grannar far illa? Genom att våga agera kan du göra stor skillnad. Hyresgästföreningen har samlat råd för en tryggare boendemiljö.

Att ha en god relation till sina grannar är både en tillgång och trygghet. Men hur gör man om misstänker att någon far illa? Hur du bör agera beror förstås på hur allvarlig du bedömer att situationen är.  

Huskurage – civilkurage grannar emellan

Om det börjar brinna vet de allra flesta vad man bör göra: rädda, larma, släcka. Hur du ska göra om en granne verkar fara illa är inte lika självklart. Genom att starta föreningen Huskurage vill Nina Rung och Peter Svensson ändra på det. De vill sprida kunskap kring hur man kan agera för ökat civilkurage på hemmaplan. Med uppmaningen ”knacka, hjälp, ring Polisen” vill de skapa tryggare hem. Syftet är att få fler att agera – och i förlängningen rädda liv. Om du misstänker att en granne blir utsatt för våld kan ditt handlande göra stor skillnad.

Huskurage tipsar:

  • Knacka på dörren, fråga hur det står till.
  • Vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden. 
  • Ring Polisen. Vid akuta situationer ska du alltid kontakta Polisen först.

Läs mer om Huskurage här.

Tror du att ett barn far illa?

Om du misstänker att ett barn i huset är i fara har du som vuxen ett ansvar att agera. Våga ringa på och fråga hur det är. I akuta situationer ska du alltid kontakta Polisen på 112. Du kan också kontakta socialtjänsten i din kommun och göra en orosanmälan. Det går även att anonymt rådgöra med socialtjänsten och få råd om hur du kan gå vidare.

Misstänker du misshandel?

Misstänker du att någon i huset är utsatt för övergrepp eller misshandel? Även här kan du ringa på, kanske tillsammans med en annan granne. Om det handlar om en situation där en kvinna råkar illa ut kan du kontakta Kvinnofridslinjen för att få råd om hur du ska göra, alternativt kontakta socialtjänsten där du bor. Om du upplever situationen som akut ska du alltid ringa Polisen på 112.

Jobba förebyggande för ökad trygghet med Grannsamverkan

Att verka förebyggande är ett viktigt steg mot en tryggare boendemiljö i stort. Grannsamverkan är en bevisat effektiv metod för att minska risken för inbrott och få de boende att känna större trygghet, både i huset och området utanför. Dessutom kan känslan av samhörighet öka då idén bygger på att man tar hand om varandra. Bakom konceptet står Samverkan mot Brott som är en organisation bestående av bland annat Hyresgästföreningen, Polisen och ett antal försäkringsbolag.

Att starta Grannsamverkan är enkelt. När ni i området du bor kommit överens om att starta samverkan så kontaktar ni oss på Hyresgästföreningen eller er lokala polisstation på 114 14. Skyltar sätts upp i området och de boende uppmanas vara mer uppmärksamma på personer som rör sig i området. Här kan du läsa mer om hur ni går till väga.

Engagera dig för ett tryggare bostadsområde

Det finns mycket du som hyresgäst kan göra för att påverka bostadsområdet och göra det tryggare för alla boende. Genom att kontakta hyresvärden med förbättringsförslag kan du vara med och skapa en bättre boendemiljö. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du inventerar säkerheten i ditt hyreshus.

Kontakta oss för råd

Vill du veta mer om hur du och dina grannar kan agera för att skapa en tryggare boendemiljö? Vi på Hyresgästföreningen hjälper gärna till. Som medlem kan du får stöd och råd i de allra flesta frågor som rör din trygghet som hyresgäst.