Bli en del av Engagemangskapet

Brinner du för en sakfråga? Eller vet du någon som är engagerad i frågor som hemlöshet, jämställdhet eller grannsämja? Engagemangskapet är pilotprogrammet för den som vill inspireras i sitt engagemang, dela med sig av sina erfarenheter, hitta nya verktyg eller som vill ingå i nya spännande sammanhang.

I pilotprogrammet Engagemangskapet paras varje deltagare ihop med en person som har ett liknande engagemang. På så sätt kan deltagarna berika varandra genom erfarenhetsutbyte. Under våren kommer deltagarna att träffas vid fem tillfällen, och varje tillfälle är tre-fyra timmar. Däremellan ses paren för att ta del av varandras idéer, kompetens och engagemang.

Nominera dig själv eller någon du känner

Nominera dig själv, eller någon du känner, till Hyresgästföreningens erfarenhetsutbytesprogram ”Engagemangskapet”. Skriv en kortare text som beskriver eldsjälens engagemang och varför just hen skulle passa programmet. Personen som beskrivs är engagerad, hängiven, handlingskraftig, nyfiken och omtänksam. För att delta i pilotprogrammet är du medlem och/eller förtroendevald i Hyresgästföreningen och bor i Stockholm. 

Ansökan görs till Hyresgästföreningen (piloterna@hyresgastforeningen.se) senast 5 december. Märk mejlet med ”Engagemangskapet”. Programmet har begränsat antal platser och besked om du antas kommer innan jul.

Kontakt 

Mirjam Neuman, Hyresgästföreningens Riksförbund, projektledare
Mobiltelefon 072-454 20 02
mirjam.neuman@hyresgastforeningen.se

Katarina Gold (verksamhetschef) ABF Stockholm
08-453 41 03
katarina.gold@abf.se

En del av Framtidsrörelsen

Pilotprogrammet Engagemangskapet är en del av Hyresgästföreningens satsning Framtidsrörelsen. Läs mer om Framtidsrörelsen här.