Det här händer om vi slutar bygga hyresrätter

Om vi slutar bygga hyresrätter skulle det drabba hela samhället. Vi har byggt för lite i 25 år och därför finns ett stort behov av hyresrätter – en historisk skuld. Hyresgästföreningens expert förklarar närmare.

Hyresrätten är viktig – för alla. Om vi slutar bygga hyresrätter skulle det på kort tid påverka hela samhället. Det skulle uppstå problem på arbetsmarknaden när det inte finns bostäder där jobben finns. Vi skulle även se allt mer osäkra förhållanden på bostadsmarknaden.

– Det blir helt enkelt ett hårdare klimat för hyresrätten. Brist på hyresrätter innebär i sig att andrahandshyrorna stiger och det blir längre köer till nuvarande bostäder. Trycket ökar på hyrorna och priset på bostäderna pressas uppåt. Om vi slutar bygga hyresrätter skulle vi snabbt hamna i en ohållbar situation, säger Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg. 

De långsiktiga konsekvenserna kan man bara spekulera i, klart är att vi redan lever i en verklighet där det inte byggs tillräckligt. Desperationen på bostadsmarknaden har ökat och vi ser bland annat en högre privat skuldsättning. När människor behöver lägga mer pengar på bostaden har de mindre pengar till övrig konsumtion, vilket påverkar hela samhällsekonomin.

– Det är oerhört viktigt att det byggs fler hyresrätter nu. De skyhöga priserna i det ägda boendet har skapat höga trösklar in på bostadsmarknaden. Och den som köpt nu sitter på en stor risk. Fler hyresrätter till rimliga hyror kan ge förstahandskontrakt till fler, som dessutom slipper sätta sig i skuld till banken, säger Martin Hofverberg.