Begäran om skärpt lagstiftning - Vill få bort övergivna fordon

För några år sedan togs det fram ny lagstiftning om rätt att ta fordon i anspråk som fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet var dels att minska den typen av skulder till det allmänna, dels att minska användandet av så kallade fordonsmålvakter, dvs individer som på papperet står som ägare till ett stort antal bilar men egentligen inte är det.

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB och SABO ser nu att lagstiftningen inte är tillräcklig utan behöver skärpas och kompletteras med att även fordon som står på privat mark ska kunna omfattas. Därför skickar vi fyra organisationer idag tillsammans in en begäran till Justitieminister Morgan Johansson om att förstärka lagstiftningen på detta område.