Hyresgästföreningen i Almedalen

Hyresgästföreningen satsar på att bli en bredare samhällsaktör och anordnar i år en lång rad arrangemang under Almedalsveckan. Tillsammans med bland annat Rädda Barnen, Riksidrottsförbundet, Mäklarsamfundet och Företagarna lyfter Hyresgästföreningen ur olika perspektiv alla människors rätt till ett bra hem.

Vad händer när civilsamhället får en självklar plats i våra bostadsområden? Kan vi renovera miljonprogrammen mer klimatsmart med trä och hur påverkas samhället av att människor inte kan flytta för att jobba eller studera på grund av bostadsbristen? Det är några av de teman som lyfts i årets program.

  - Almedalen är ett bra tillfälle för Hyresgästföreningen att lyfta våra frågor. Med årets seminarieprogram erbjuder vi en mötesplats för boendefrågor och visar hur bostaden hänger samman med andra samhällsutmaningar, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

 

Här hittar du oss:

Merparten av Hyresgästföreningens aktiviteter hittar du i vårt tält på Cramérgatan. Under måndagen anordnar vi även en rad seminarier i Donnerska Huset. 

Program

Måndag

10.00 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

Hur ser bostadssituationen ut för unga vuxna i åldrarna 20-27 år? Vartannat år tittar Hyresgästföreningen på unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden. Här kan du få en snabb genomgång av årets resultat. Medverkande: Stefan Runfeldt, Hyresgästföreningens Riksförbund

11.00 Vilka drabbas när butiker stänger ner på grund av otrygghet och kriminalitet?

Senaste åren vittnar om en oroväckande utveckling där företagare har stängt, eller övervägt att stänga sina butiker på grund av otrygghet i utsatta bostadsområden. Något som drabbar både företagarna och de boende i området. Hur vänder vi utveckling tillsammans? Medverkande: Marie Linder, Hyresgästföreningens Riksförbund, Elisabeth Due, ICA-handlarnas Förbund, Patrik Nilsson, Företagarna

13.00 Varför är det dyrare att bo i hyresrätt än bostadsrätt?

På senare år har byggandet av lägenheter ökat rejält i Sverige och just nu byggs det nästan lika många lägenheter varje år som under miljonprogramårens dagar. Det är förstås en positiv utveckling. Men vad är det som byggs och vilka har råd att bo i de nybyggda lägenheterna? Plats: Donnerska Huset.

 • Jonas Nygren, Förbundschef Hyresgästföreningen
 • Mariette Hilmersson, VD Framtiden AB
 • Johan Löfstrand, Bostadspolitisk talesperson (S)
 • Robert Hannah, Bostadspolitisk talesperson (L)
 • Tomas Ernhagen, Chefsekonom, Fastighetsägarna

14.00 Kan trä vara en del av lösningen på bostadsbristen?

Att bygga i trä kan vara snyggt, miljövänligt och energieffektivt. Men trots det används det allt mindre i nyproduktion och renoveringar. Varför är det så? Vilken roll skulle träbyggandet kunna ha för att göra förortsområden som står inför stora upprustningsbehov mer attraktiva? Plats: Donnerska Huset.

 • Jonas Nygren, Förbundschef, Hyresgästföreningen
 • Niclas Svensson, Expert i träbyggande, Förnyabyggandet.nu
 • Louise Masreliez, Ordförande, Sveriges Arkitekter
 • Emma Hult, Bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Nisha Besara, Moderator

15.00 En plats att kalla hemma – Barnfamiljer i bostadsbristens skugga

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett hem, men trots det ökar antalet barn i Sverige som saknar en trygg bostad. Varför är det så och vilka konsekvenser får det? Ta del av familjernas egna erfarenheter och samtalet om vad Sverige behöver göra bättre framöver. Plats: Donnerska Huset.

 • Marie Linder, Hyresgästföreningens ordförande
 • Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen
 • Tapio Salonen, Professor i socialt arbete, Malmö Högskola
 • Tove Samzelius, Rapportförfattare, Rädda Barnen
 • Nisha Besara, Moderator

16.00 En gång hyresgäst alltid hyresgäst? Om bristen på rörlighet mellan hyrt och ägt boende

Bristen på hyrt och ägt boende leder till inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Svårigheterna att byta mellan boendeformer hindrar oss att flytta till arbete och studier vilket försämrar företagsklimatet. Hur många skulle flytta om de kunde och vad krävs för verklig valfrihet på bostadsmarknaden? Plats: Donnerska Huset

 • Jonas Nygren, Förbundschef Hyresgästföreningen
 • Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet
 • Arturo Arques, Privatekonom, Swedbank
 • Jakob Adamowicz, Sveriges Förenade Studentkårer
 • Nisha Besara, Moderator

17.00 Finns det plats att leva? Civilsamhällets roll i bostadsområdet

Bostadsbyggandet är rekordhögt i Sverige, men det finns flera exempel på hur människors behov prioriteras bort. Ett aktivt civilsamhälle som många engagerar sig i kan bidra till socialt hållbara bostadsområden, men finns det perspektivet närvarande i stadsplaneringen? Plats: Donnerska Huset.

 • Marie Linder, Förbundsordförande Hyresgästföreningen
 • Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottförbundet
 • Björn Siesjö, Stadsarkitekt Göteborg Stad
 • Margareta Forsberg, Mistra Urban Futures
 • Nisha Besara, Moderator

Tisdag

09.30 Är förtätning svaret på bostadsbristen?

Vi behöver bygga fler bostäder för att möta dagens bostadsbrist, men för att skapa en hållbar stad spelar det inte bara roll att det byggs, utan även var och hur. Är förtätning svaret på bostadsbristen? Eller beror det helt enkelt på hur det genomförs? Medverkande: Hasse Kvint, Hyresgästföreningen Västra Sverige, Marie Lindén, Hyresgästföreningen Västra Sverige, Kajsa Krona, Chalmers/Sweco

10.30 Ungas organisering i Bergsjön

Alla pratar om oss, men ingen pratar med oss. Unga personer boende i Bergsjön i Göteborg får ofta möta fördomar. Dessutom diskuteras deras liv och tillvaro ofta av andra och tyvärr inte sällan i negativa ordalag. Nu deltar de i samtalet själva. Medverkande: Beatrice Klein, Hyresgästföreningen Västra Sverige, Rona Aashiqkhan och Ramlaa Abdullaahi, Tidsnätverket Bergsjön (TNB).

12.30 Tillgänglighet i hyresrätt – en rättighet för alla?

Ungefär 10 procent av Sveriges befolkning har någon typ av funktionsvariation som kräver anpassning i hemmet. Bör alla lägenheter anpassas efter allas behov? Ett samtal om hur lägenheter bör tillgänglighetsanpassas utifrån devisen allas rätt till ett bra hem. Medverkande: David Lega, Kommunalråd Göteborg (KD), Ann Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningen i Västra Sverige

13.30 Hur tar vi tillvara på skogen och ökar byggandet i trä?

Trots dess miljömässiga fördelar utnyttjas trä långt ifrån fullt ut inom byggandet, något som går stick i stäv med en hållbar samhällsutveckling. Vad beror detta på och hur vänder vi utvecklingen? Och kan renoveringar i trä ha oväntade sociala fördelar i exempelvis miljonprogramsområdena? Medverkande: Jonas Nygren, Hyresgästföreningen, Magnus Wåhlinder, KTH, Ola Johansson, Centerpartiet, Emma Hult, Miljöpartiet.

14.00 Nära-nollenergirenoveringar med människan i fokus

Behovet av renovering av flerbostadshus är en fråga som är starkt framträdande i den bostadspolitiska debatten. Är det möjligt att renovera och energieffektivisera på det sätt som behövs för att skona miljön, utan att kompromissa med människans behov? Medverkande: Jennie Wiedeholm, Hyresgästföreningen, Pär Svensson, Passivhuscentrum och Håkan Olsson, Caverion.

15.00 Bristen på bostäder hotar ungdomars framtid i Europa!

Hur ser unga vuxna på sin framtid på bostadsmarknaden? I Sverige har unga svårt att kunna hitta en bostad. Det är en situation som de delar med ungdomar i flera andra länder i Europa. Men hur ser de unga själva på sin bostadssituation och hur tänker var och en att lösa bostadsfrågan.  Medverkande. Alexander Kuzmicki, Enhetschef Juridik, Hyresgästföreningen, Margareta Eklund, Freja Academy, Jasminka Hadic-Husanovic, Censor samt unga som medverkat i undersökningen, Beatrice Klein, ung och engagerad i Hyresgästföreningen västra Sverige. Plats: S:t Hansgatan 41

15.30 Vad vill framtidens hyresgäster ha av elnätsbolagen?

Hur ökar vi dialogen mellan kunder och elnätsbolag? Och hur aktiva vill kunderna vara i framtiden? Ett samtal med elbolaget Ellevio ur konsumentperspektiv. Medverkande: Jonas Nygren, Hyresgästföreningen, Lowina Lundström, Ellevio.

16.15 Intervju med Marie Linder: Vi lever allt längre –hur anpassas bostadsmarknaden efter det?


Vi är friskare än någonsin och blir allt fler äldre i samhället. Men hur förberedd är bostadsmarknaden? Hur ser vi till att det finns tillgängliga bostäder för alla generationer som skapar rätt förutsättningar för livskvalitet hela livet? Medverkande: Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Onsdag

09.00Var handlar vi i framtiden? Detaljhandelns plats i bostadsområdet

Teknikens utveckling, forskningens framsteg och innovativa idéer förändrar förutsättningarna för vad och hur vi kommer handla i framtiden. Hur ser framtidens detaljhandel ut och hur påverkar det livskvaliteten i våra bostadsområden? Medverkande: Jonas Nygren, Hyresgästföreningen, Per Strömberg, ICA-gruppen

10.00 Ungas delaktighet i stadsplaneringen

Av de 710 000 bostäder som behöver byggas fram till 2025 kommer en stor del av dessa att behöva riktas till unga då över 350 000 unga står ofrivilligt utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Men hur jobbar kommuner med att lyssna in målgruppen när nya stadsdelar och bostadsområden planeras? Arr: Jagvillhabostad.nu

11:00 Inspireras av ungas idéer om framtidens boende

På två minuter var ska tio unga pitcha sin idé om klimatsmarta och socialt hållbara bostäder och bostadsområden. Kom och lyssna till ett maraton av pitchar om framtidens boende och inspireras av ungas idéer. Arr: Boinstitutet, BoKlok, Live Green, Kindnesslife

12:00 Flytta hemifrån – en dröm

Bostadsbristen är den samhällsfråga där engagemanget bland unga ökar mest, inte så konstigt då det för många unga bara en dröm att kunna flytta hemifrån. Att inte få möjlighet att skapa sig ett eget hem och bli vuxen på riktigt får långtgående konsekvenser, inte minst när det kommer till att etablera sig på arbetsmarknaden. Arr: Boinstitutet

13.00 Andrahandsboenden från helvetet

Bostadssituationen för unga vuxna i Sveriges storstäder är hård. Ta del av en lista med häpnadsväckande förslag från andrahandsuthyrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Arr: Nöjesguiden

14.00 Lär dig allt om kooperativ hyresrätt på 30 minuter!

I bostadsbristens skugga får den kooperativa hyresrätten en allt viktigare roll som alternativ till den traditionella hyres-och bostadsrätten. Men vad är egentligen en kooperativ hyresrätt? Behövs fler upplåtelseformer? Hur går man tillväga om man vill se kooperativa hyresrätter i sin kommun? Medverkande: Eva Nordström, SKB, Marie Linder, Hyresgästföreningen.

16.00 Hur bryter vi segregationen på bostadsmarknaden?

 Integration står högt upp på den politiska dagordningen och de flesta är överens om att boendesegregationen måste brytas. Men är vi överens om hur? Vad behöver göras för att få en bättre integration på bostadsmarknaden? Medverkande: Marie Linder, Hyresgästföreningen, Andreas Bergström, Tankesmedjan Fores, Lisa Stenberg, Tankesmedjan Tiden.

Torsdag

11.00 Andrahandsboenden från helvetet

Bostadssituationen för unga vuxna i Sveriges storstäder är hård. Ta del av en lista med häpnadsväckande förslag från andrahandsuthyrare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Arr: Nöjesguiden

13.00 Flyttbara bostäder på tidsbegränsade bygglov – en kortsiktig men nödvändig lösning?

1 maj i år trädde en lagändring igenom som förenklar uppförandet av bostäder på tidsbegränsade bygglov. Men vad kommer lagändringen faktiskt att innebära för personer utanför bostadsmarknaden och särskilt unga? Arr:Jagvillhabostad.nu

14.00 Folkrörelsen i våra hjärtan – tillsammans gör vi skillnad

Folkrörelserna i Sverige är många och påverkar samhället i stor utsträckning. Hur ser folkrörelserna ut framåt och vad ska vi lära oss av historien? Medverkande: Hasse Kvint, Hyresgästföreningen i Västra Sverige, Monica Widman- Lundmark, förbundsordförande ABF med flera.

15.00 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

Hur ser bostadssituationen ut för unga vuxna i åldrarna 20-27 år? Vartannat år tittar Hyresgästföreningen på unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden. Här kan du få en snabb genomgång av årets resultat. Medverkande: Stefan Runfeldt, Hyresgästföreningens Riksförbund.