Hyresförhandlingen rekordsnabb för 2018

Efter en mätning den 24 november står det klart att 256 068 lägenheter nu har fått sin nya hyra klar för 2018.

Siffrorna vittnar om en av de snabbare förhandlingsomgångarna på många år, vilket bland annat kan förklaras av de fleråriga avtal man haft med sig in i årets förhandlingar. Den 29 november 2015 låg motsvarande mätning på 86 796 för lägenheter med färdig hyra.

- Det är glädjande att konstatera att vi har väsentligt fler lägenheter med överenskommen hyra för 2018 än vid samma tidpunkt tidigare år. Samtidigt som vi kan konstatera att det på många håll i landet just nu pågår tuffa förhandlingar där kraven och förväntningar från bostadsbolagen är högre i år jämfört med föregående år, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Erik ser också att förhandlingsprocessen har tagit rejäla kliv med Regeringsuppdraget under det senaste året:

- Det är ett jätteviktigt uppdrag för oss som kommer innebära ännu mer effektiva förhandlingar. Vi jobbar vidare med vart och ett av dessa utvecklingsområden och det är ett mycket viktigt uppdrag att utveckla förhandlingssystemet ännu mer.

Hyresförhandlingarna för 2018 pågår just nu och beräknas vara klara en bit in på 2018.

Här hittar du mer information om hyresförhandlingar