Rimliga hyror i fokus på kongress för internationella hyresgästorganisationer

Hyresgästföreningen är även aktiva på den internationella arenan. 14–16 oktober anordnas den 20:e kongressen för International Union of Tenants (IUT) i Glasgow i Skottland. En kongress som samlar hyresgästföreningar världen över. Temat är Is control of rents outdated, or a necessity – worldwide? Hyresgästföreningen bidrar med det svenska perspektivet med förhandlade hyror och hur det påverkar hyresnivåerna.

I samband med kongressen har IUT tagit fram en skrift där de olika medlemsländernas bostadssituation beskrivs och hur de olika hyressättningssystemen påverkar bland annat kvaliteten på boendet.

Något som är tydligt återkommande är att problematiken med bostadsbristen och ökande boendekostnader för stora grupper ser påfallande lika ut trots olika system. Ropen på marknadshyror i den svenska debatten är dåligt förankrade i erfarenheter från andra länder.

Den svenska modellen för hyressättning är dock unik i att den ger inflytande för hyresgäster, stabil hyresutveckling och god boendekvalitet. Något att vara stolt över! 

Bild på protsterande kvinna. Bild: IUTRedan för 90 år sedan såg man nyttan med att samla sig internationellt och IUT – International Union of Tenants – hade sitt första möte i Zürich i Schweiz 1926. Det internationella kontoret flyttade 1956 till Sverige och i dag heter generalsekreteraren Magnus Hammar och är anställd på Hyresgästföreningens riksförbund.

– Temat för årets kongress är en ordnad form av hyressättning och besittningsrätt. I Sverige känns det främmande att man kan sägas upp från sin bostad med två månaders varsel. Men det är verklighet för kollegor runt om i världen, säger Magnus och berättar om en kollega i Brisbane i Australien som råkat ut för just detta efter att ha bott i sin lägenhet i 19 år.

Hittills har 120 delegater från 24 länder anmält sig till kongressen. I och med den 20:e kongressen fyller IUT 90 år. Kongressen består av två delar där den ena delen utgörs av formaliteter som räkenskaper och verksamhetsrapporter. Den andra delen är mer öppen och innehåller föreläsningar och studiebesök. Flera av föreläsarna är forskare och studiebesö­ken kommer att ske i Glasgows bostadsområden.

–IUT:s viktigaste arbete är att visa att man inte är ensam. Över hela världen finns olika hyresgästföreningar och vi kan lära mycket av varandra. Det är lätt att tro att man sitter i ett system som inte kan ändras. Men det kan det och då har vi kontakterna för att plocka fram de goda exemplen, säger Magnus Hammar.