Högt tempo i hyresförhandlingarna

Förhandlingarna om landets 1,5 miljoner hyror går snabbare framåt än på många år. Drygt 300 000 hyror är redan färdigförhandlade och hyresöverenskommelser rapporteras in varje dag. Vid samma tidpunkt förra året var cirka 87 000 hyror klara och 2014 var siffran cirka 130 000. Den genomsnittliga hyreshöjningen för de hyror som förhandlats i år ligger på 0,55 procent.

-Vi ligger långt före i tid jämfört med de senaste åren. Det visar att hyresförhandlingssystemet är effektivt och gagnar både hyresvärdar och hyresgäster, säger Erik Elmgren Hyresgästföreningens förhandlingschef.

Hyresgästföreningens riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi visar att det är mycket lönsamt att äga och förvalta fastigheter. Totalavkastningen på hyresbostäder i Sverige var enligt Svenskt Bostadsindex 10,6 procent år 2015. Räntorna har fortsatt sjunka till rekordlåga nivåer och vinsterna har aldrig varit större. Intresset för att investera i hyresfastigheter är fortsatt stort.

-Vi hoppas och tror att fler hyresvärdar vill vara med och ta ansvar för att även hyresgästerna ska få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna som råder, säger Erik Elmgren.

Parallellt pågår en trend där organisationen Fastighetsägarna, som förhandlar för 17 procent av de privata fastighetsägarna, lämnar förhandlingarna när de inte får som de vill. De har även skickat hyresavier som inte är färdigförhandlade direkt till 38 000 hyresgäster på olika orter i Sverige trots att det strider mot god förhandlingssed. Hyresgästföreningen reagerar starkt på det och uppmanar hyresgästerna att fortsätta betala den gamla hyran.

-Det är ett mycket tråkigt agerande av Fastighetsägarna. Senast i februari i år avrådde Fastighetsägarna Sverige sina medlemmar från att direktavisera oförhandlade hyror. Men nu väljer man alltså ändå att göra detta vilket är ansvarslöst och inte vad man kan förvänta sig av en part i ett förhandlingssystem, säger Erik Elmgren.

-Detta är inget en hyresgäst behöver gå med på. Vi rekommenderar därför våra medlemmar och hyresgäster att inte betala dessa oförhandlade hyror utan fortsätta betala den gamla hyran, säger Erik Elmgren.

Se mer om förhandlingarna i klippet nedan.