Mejl med enkät från Hyresgästföreningen

Under dagarna får du som är medlem ett mejl från Hyresgästföreningen med en länk till en enkät. I enkäten finns frågor om vad du som medlem tycker är viktigast i medlemskapet.

– Ett antal påståenden upprepas och ställs mot varandra i olika ordning vilket gör att man kan uppfatta det som att samma frågor återkommer flera gånger. Men det är som det ska. Och ju fler som svarar desto bättre. Svaren på frågorna vill Hyresgästföreningen använda som underlag för att kunna göra medlemskapet och medlemskommunikationen ännu bättre, säger Jens Wetterling, projektledare på Hyresgästföreningen.