Viktigt att se till områdets bästa

Valberedning. I en bra styrelse sitter det en blandning av olika personer gällande ålder, kön, intresse och utbildning. Det gäller också som valberedare att ha en god kännedom om området och de personer som bor där och att man ser till områdets bästa. Tipsen kommer från Inga-Lill Eklöf och Katarina Andersson som båda ingår i valberedningen för LH Seppan i Hamringe i Botkyrka.

– Jag tycker valberedningsarbetet är viktigt för att få ihop en så bra styrelse som möjligt. I en bra styrelse sitter det en blandning av olika personer gällande ålder, kön, intresse och utbildning. Det gäller också som valberedare att ha en god kännedom om området och de personer som bor där och att man är social, kan prata med alla och inte bara se till sitt eget bästa, utan till områdets bästa. Det är också bra att inte vara ensam som valberedare för att kunna diskutera fram rätt kandidater för ett nyval eller omval. Man behöver också vara ute i god tid för att höra om alla vill sitta kvar i styrelsen så att förberedelsetiden att hitta nya kandidater blir så bra som möjligt, säger Katarina Andersson som är sammankallande i LH Seppan i Hamringe i Botkyrka, söder om Stockholm.

Inga-Lill Eklöf ingår också i valberedningen för LH Seppan. 

– Det finns ju lite av en tradition med att avgående styrelsemedlemmar får uppdraget som valberedare. Jag är lite kluven till det även om jag själv är ett exempel på detta. Rent allmänt så tänker jag att uppgiften att ingå i en valberedning är viktig, säger Inga-Lill.

För att få en bra och väl fungerande styrelse underlättar det om man har
kännedom om personerna som bor i området för att få rätt kompetens och
att man strävar efter att få med olika åldrar och åsikter. Det är en fördel om man har någon kunskap om föreningsverksamhet men inget villkor.

– Det är också bra om man lyckas ta reda på skälet till att man kan tänka sig ett styrelseuppdrag. Är det för att driva enskilda intressen, eller för att ha det med i sitt cv eller är det för att man tycker det är viktigt och bra att jobba för gemensamma frågor, säger Inga-Lill.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2017.

Inga-Lill Eklöf och Katarina Andersson ingår båda i valberedningen för LH Seppan i Hamringe i Botkyrka. Foto: Peter Forsman

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.