Vi vill spegla medlemskåren

Valberedning. Marita Silow från Uddevalla sitter sedan tre år med i valberedningen i föreningen för BohusVäner Dal som ingår i region BohusÄlvsborg-Skaraborg. Hon har som ambition att spegla medlemskåren.

Föreningen omfattar ett relativt stort område, som förutom Uddevalla och Vänersborg även innehåller norra Bohuslän med Strömstad som huvudort samt Dalsland med Bengtsfors och Åmål.

– Vår ambition är att spegla medlemskåren och både ha en bra geografisk spridning och jämn fördelning mellan kvinnor och män. Det har vi faktiskt lyckats ganska bra med, tycker jag. I föreningsstyrelsen är det
en liten övervikt av kvinnor och vi har en kvinnlig ordförande som är 29 år. Det vi måste bli bättre på är att få in personer med utländsk bakgrund i styrelsen, säger Marita.

Träffar och utbildningar för att stärka valberedningen

Region Bäsk har under flera år arbetat aktivt med att stärka valberedningarnas arbete genom utbildning och träffar och har numera en årlig rutin för arbetet med valberedningarna på föreningsnivå. Regionen har också tagit fram en egen skrift, ”Vägledning för valberedare och valberedning”. I den framhålls bland annat att valberedningsarbetet

är något som pågår under hela året och inte enbart direkt inför årsmötet.

– Vårt årsmöte brukar vara i mars, där både styrelse och valberedning väljs. Efter sommaren, i slutet av augusti, träffas vi i valberedningen och lägger upp vårt arbete i god tid. Vi träffas sedan en gång i månaden fram till årsmötet, berättar Marita.

Under hösten skickas en enkät ut från regionen till alla medlemmar där den som vill har möjlighet att anmäla sitt intresse till olika uppdrag i Hyresgästföreningen.

– Vi får ta del av dem som anmält sitt intresse så att vi kan kontakta dem som vi tror kan vara intressanta för föreningsstyrelsen. Vi gör också en skriftlig utvärdering av styrelsens arbete där de senast i början av januari ska svara på frågor om hur styrelsens arbete fungerat så långt. Vi gör också personliga intervjuer med styrelsemedlemmarna och deltar även på några styrelsemöten. Detta vägs sedan mot de nomineringar som kommit in och vilka nyval som ska göras till styrelsen, innan vi lägger vårt förslag till årsmötet, förklarar Marita.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 1 2017.

Marita Silow ingår i valberedningen i föreningen för BohusVäner Dal. I bakgrunden Kerstin Rasmussen som också är med i valberedningen. Foto: Nils-Olof Larsson

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.