Stockholm agerar tillsammans i nätverk

RÄDDA HYRESRÄTTEN. Mobiliseringen i Stockholm startade efter att det stod klart att den borgerliga majoriteten i Stadshuset åter planerade att sälja ut stora delar av allmännyttan genom ombildningar.

Totalt är det 8 800 allmännyttiga hyresrätter som riskerar att försvinna. Detta trots att det sedan många år finns en omfattande brist på hyresrätter i kommunen och länet.

– Direkt efter valet började de lokala föreningarna i en av stadsdelarna att protestera, säger Simon Safari, regionordförande i Stockholm. Det var många förtroendevalda som hörde av sig och var intresserade av att agera. I samband med att vi hade ett möte i Husby där det pågick renovräkningar beslutade vi att snabbt starta nätverket Rädda Hyresrätterna.

Sedan nätverket bildades har det genomförts flera stora demonstrationer, det har gjorts namninsamlingar och arrangerats informationsmöten.

– Vi har även uppmanat de som är aktiva att besöka och uppvakta politikerna i stadsdelsnämnderna, säger styrelseledamoten Jan- Åke Skoog. Vi har lagt ut listor på Facebook med datum så de kan se när nämnderna har sina möten. Det är ett viktigt grepp eftersom frågorna först avhandlas där och det har gett effekt. Politiker i nämnder är ganska anonyma och inte vana att bli uppvaktade.

Det har visat sig finnas ett stort intresse bland såväl förtroendevalda som enskilda hyresgäster att engagera sig i protestaktioner.

– Det är viktigt att agera snabbt och direkt möta upp människor när det finns ett engagemang, säger Jan-Åke Skoog. Många är kunniga och bildar själva grupper, knackar dörr, delar ut pamfletter och sprider information. Det vi varit behjälpliga med är att ta fram informationsmaterial, ge råd och uppmana de lokala föreningarna att öppna sina lokaler.

Simon Safari och Jan-Åke Skoog har båda under många år varit förtroendevalda i Hyresgästföreningen. För dem har det starka engagemanget hos de som hört av varit inspirerande och den mobilisering som startat gett mycket positiv kraft:

– Nu ska vi arbeta för att få till stånd en lagändring så kommunerna tar sitt bostadspolitiska ansvar och ser till att det finns bostäder för alla, säger Simon Safari.

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 4 2019.

Sedan nätverket Rädda Hyresrätterna bildades har det genomförts flera stora demonstrationer, det har gjorts namninsamlingar och arrangerats informationsmöten runt om I Stockholm. Artisten Johan Johansson har uppträtt på vissa av dem Foto: Karin Rutström.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.