Språkkunskaper blev lösningen

Mångfald. Det hade varit en orolig tid i bostadsområdet i Tynnered och många kände sig otrygga, få pratade med grannar de inte kände och stämningen var int den bästa. Dessutom var det skräpigt runt miljöstationer och sopbehållare.

För att komma till rätta med problemen startade Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter ett miljöprojekt, Vackra Briljant och Smaragd, med förhoppningen att få ut information om sopsortering och återvinning, skapa trygghet, få grannar att lära känna varandra, påverka attityder och öka kunskapen. Den lokala hyresgästföreningen Pärlan gick runt och knackade dörr. Gruppen med miljövärdar kunde tillsammans med lite hjälp från vänner och bekanta i stort sett alla olika språk.

En av dem som var med i projektet är Sukran Sarkli. Hon berättar hur alla möten med hyresgästerna resulterade i att föreningen fick många nya som engagerade sig.

– På hyresgästernas olika språk kunde vi förklara hur Hyresgästföreningen fungerar, om hyresförhandlingar, hur man sorterar rätt och om hur hyresgästerna kan vara med och påverka. Många vi pratade med trodde att Hyresgästföreningen och bostadsbolaget var samma sak, säger hon.

Just språkkunskaperna tror Sukran är en stor förklaring till att de lyckades locka nå så många med olika bakgrund.

– När man bemöter människor på deras egna villkor vill de vara delaktiga, konstaterar hon.

Hon poängterar också vikten av att ta hand om alla nya som väljer att engagera sig. Att fortsätta visa dem uppskattning och låta dem växa i sina nya roller.

– Man måste lägga krut på alla, inte bara de mest drivna och duktigaste. Det är viktigt att tänka på, säger hon.

Sedan en tid tillbaka är Sukran själv inte längre förtroendevald i lokalföreningen. Hon var arbetslös, sökte ett ledigt jobb hos Stena Fastigheter och fick det. I dag arbetar hon som ombyggnadskoordinator.

– Jag trivs jättebra, möter fortfarande hyresgästerna i mitt område och har nytta av alla mina språk, säger hon.

 

Reportaget har tidigare publicerats i Hyresgästen nummer 6 2017.

Sukran Sarkli har nytta av språkkunskaper.

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.