Scouternas lyckade medlemsökning

Örnsbergs scoutkår i södra Stockholm har fördubblat sitt medlemsantal på fem år. Och över 100 står på kö för att vara med. Vilka tips kan de ge till Hyresgästföreningen?

– Taggade ledare och ett bra program med fart och fläkt är två viktiga förklaringar, säger Carl Bjelksjö, ordförande för kåren. 

– Vi lär oss massor av nyttiga saker, till exempel första hjälpen. Det är jättekul att vara scout! säger Miles Östrand och Majken Dahlqvist, båda 13 år och aktiva i Örnsberg.

Scouterna i Sverige hade sin storhetstid vid skiftet mellan 1950- och 1960-talen men de senaste åren har något hänt. Från 2013 till 2015 växte medlemsantalet från 62 000 till närmare 66 000. Förklaringen finns främst kanske att söka lokalt, som i Örnsberg.

Kåren tyckte länge att den var lite väl liten men först för några år sedan blev planerna konkreta.

– Det gällde att vänja sig vid tanken på att vi kunde bli större, fortsätter Carl, ordförande sedan 2009.

Eldjälar behövs för att göra jobbet

En sak var klar: eldsjälar måste göra jobbet. Allt arbete är ideellt, ledarna betalar för att vara aktiva i form av medlemsavgift men får gratis
ledarutbildning och lägervistelser. Och nöjet att se unga människor
växa förstås. Men det var brist på eldsjälar. Kårordföranden berättar att
ledarna var tydliga mot föräldrarna – ska vi växa mer måste ni bli mer delaktiga.

– Och hela 15 föräldrar blev nya ledare. Kul!

På bara fem år har medlemsantalet ökat från 130 till 250 och målet är att bli 300.

– När det går så bra är det lätt att engagera nya
ledare.
- En nyckelfaktor i dagens samhälle där många har mycket att göra är att ha fler ledare än som egentligen behövs. Då blir inte pressen så stor på den enskilda ledaren som uteblir ibland när det är tentaperiodeller mycket på jobbet, förklarar Carl.

En annan framgångsfaktor är att scouternas arbete med miljö och natur ligger i tiden och att aktiviteterna präglas av att alla engageras, inte bara få. Efter en kort introduktion får alla pröva.

– På grund av allt detta är det roligt att vara scout.

Reportaget är publicerat i Hyresgästen nr 5 2016. 

Majken Dahlqvist, Miles Östrand och Amanda Cederberg lär sig att tända en eld så snabbt som möjligt. Ett antal grupper tävlar. När vattnet i röret börjar förångas skjuts korken i väg med en knall. Gruppen på bilden vann. I bakgrunden några av ledarna. Foto: Johan Klintberger

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.